...

Et rom for det som gjør vondt

Antall tilfeller med seksuelle overgrep og mishandling av barn er økende. Tinghuset i Fredrikstad er ett av få steder i landet som har et spesialinnredet avhørsrom for barn til bruk i slike tilfeller. Et rom for det som gjør vondt i et mishandlet barnesinn.

Erik Wiggo Larsen
ERIK WIGGO LARSEN Profil E-post
Stein Johansen
STEIN H. JOHANSEN Profil E-post
Publisert 29.01.2011 kl 08:14 Oppdatert 29.01.2011 kl 08:14

Tips en venn på e-post:

Her avhører man barn der det mistanke om at overgrep har funnet sted.

– Min erfaring er at dette fungerer godt, sier sorenskriver Arnfinn Agnalt ved Tinghuset i Fredrikstad.

– Nå snakker vi ikke om store tall her i Fredrikstad når det gjelder slike saker. Både i 2008 og 2009 var barnerommet i bruk 15 ganger. I 2010 hadde vi 20 tilfeller der barnerommet ble tatt i bruk. Fire av disse tilfellene sendte vi imidlertid til Oslo.

Der har de et mer omfattende opplegg med psykolog, rådgivere, teknisk personell, folk fra barnevernet og medisinsk ekspertise - som kan gjennomføre undersøkelser dersom det er nødvendig. Der har de alt på ett sted, sier Arnfinn Agnalt.

Spesialutdannet personell

– De gangene vi bruker barnerommet her i Fredrikstad er det spesialutdannede politifolk som står for avhørene. Folk som er særskilt skikket til å utføre denne type avhør. Disse får sin spesialutdannelse ved Politihøyskolen i Oslo. Det er imponerende å se hvordan de klarer å skape tillit til barna, noe som er nødvendig for skal åpne seg rundt det de har opplevd, sier Agnalt.

– I rommet er det et kamera og en mikrofon som registrerer alt som foregår og som blir sagt. Dette blir tapet – og kan senere brukes i retten. I utgangspunktet er det ingen barn under 16 år som skal møte fysisk opp i retten under rettsforhandlingene i slike saker.

Det blir gjort på den måten at det som er filmet i barnerommet blir spilt av i retten. Noe som kan være avgjørende for å komme til bunns i saken, sier Agnalt som ved flere anledninger har vært dommer i overgrepssaker.

Større fokus

I disse dager rystes Norge av overgrepssaken i Alvdal. Og det går knapt en dag uten at en eller annen overgrepssak blir referert i media. Er det slik at vi får stadig flere av denne type saker?

– Det kan kanskje virke slik, men jeg tror årsaken er et økt fokus på problemet. Det har nok blitt slik at skolene, helsestasjonene og andre har blitt mer oppmerksomme på dette. Dermed avdekkes det flere forhold av denne typen, sier Agnalt.

Overgriperens rettsikkerhet

Hva så med den mistenktes rettsikkerhet i dette bildet? Det er et faktum at et og annet justismord har skjedd på dette området.

– Vi følger naturligvis vanlige rettsprosedyrer også i slike saker. Men dette er et komplisert område og ofte blir de sakkyndiges uttalelser tillagt stor vekt. I de tilfellene rette bommer er ofte årsaken at de sakkyndige har trukket feil konklusjon.

– Selv om ikke overgrepsaker mot barn har økt voldsomt er det et faktum at fysisk vold mot barn har hatt en kraftigere økning. Det skal ikke stikkes under stolen at dette har noe med innvandrerkultur og gjøre.

I en del kulturer er det aksept for å slå ungene og i takt med den økte innvandringen gjenspeiles dette i rettsapparatet. Nå skal det også sies at det med jevne mellomrom står etniske nordmenn tiltalt for tilsvarende forhold, sier Agnalt.

Fornøyde samarbeidspartnere

I Hamar har man en tilsvarende ordning som i Fredrikstad. I en fersk evaluering som NTB har fått tilgang til, svarer 82 prosent av de spurte samarbeidspartnerne at barnehuset i Hamar har bidratt til en kvalitetsheving av dommeravhør av barn og unge.

Som samarbeidspartnere regnes dommere, bistandsadvokater, forsvarere, politi og barnevern. Blant brukerne – barn og familie eller verge svarer samtlige at barnehuset har godt tilrettelagte fysiske forhold for å ivareta den funksjonen den er ment å ivareta.

På forsiden nå


...

Vil fjerne elbilene fra kollektivfeltet

Alle elbilene i kollektivfeltene gjør at bussene bruker lengre tid, sier Norsk Transportarbeiderforbund.

...

Tatt for narkotika på The Gathering

Etter at fire narkotikahunder hadde saumfart datafesten The Gathering var fangsten: seks tatt for narkotikabruk og en for besittelse av piller.