annonse

- Velgaards økonomistyring

ØKONOMISTYRING
ØKONOMISTYRING: - Velgaard retter en pekefinger mot Arbeiderpartiet og beskylder oss for dårlig økonomistyring. Han glemmer åpenbart at når han peker på oss peker tre fingre tilbake på ham selv, skriver gruppeleder i Fredrikstad Arbeiderparti, Atle Ottesen, i dette leserinnlegget. (Foto: Erik Wiggo Larsen)

- Velgaard retter en pekefinger mot Arbeiderpartiet og beskylder oss for dårlig økonomistyring. Han glemmer åpenbart at når han peker på oss peker tre fingre tilbake på ham selv, skriver gruppeleder i Fredrikstad Arbeiderparti, Atle Ottesen, i dette leserinnlegget.

  • Atle Ottesen

Det er forskjell på drifts- og investeringsmider, Velgaard! Det er interessant å følge med når Fredrikstad Høyre snakker om det de kaller for god økonomistyring. Da de styrte Fredrikstad kommune i perioden 2007 – 2011 erfarte vi det tydelig. Eiendomsskatten skulle bort, tjenestene skulle bli bedre og ingen ansatte skulle miste jobben sin. I løpet av de årene Høyre styrte ble eiendomsskatten kuttet, men Høyre mislyktes totalt med det de omtalte som effektivisering. De evnet ikke å kutte utgiftene til kommunen like mye som de kuttet inntektene. Måten de løste dette på var å tømme kommunens driftsreserver, det vil si fond. Det førte til underskudd i kommuneregnskapet, og ettersom fondene var tomme måtte underskuddet dekkes inn med kutt i tjenester til innbyggerne.

De første årene etter at vi tok over styringen av Fredrikstad måtte vi bruke budsjettene til å nedbetale underskuddet Høyre hadde etterlatt seg.

Det er dette Høyre kaller for god økonomistyring. Det samme ser vi nå. Høyre stemmer for å bruke fondsmidler for å finansiere dyre prosjekter som ikke er en kommunal oppgave. Det er også svært oppsiktsvekkende at Høyres gruppeleder og ordførerkandidat ikke vet forskjellen på investeringsmidler og driftsmidler. I media og i debatter blander han dette sammen. Han nevner bro til Isegran og opprusting av Damskipsbrygga som eksempler på prosjekter som kan utsettes for å finansiere jordkabel. Det er faktisk ikke mulig. Det må forventes at Velgaard setter seg godt nok inn i sakene. Hvis det ikke kun er et billig populistisk politisk poeng. I så fall er det lite. La oss slå det fast - prosjektene på Dampskipsbrygga og Isegran kan og skal lånefinansieres, det kan ikke jordkabelalternativet – det må dekkes over driftsbudsjettet, det vil si ved bruk av tidligere års overskudd.

Velgaard retter en pekefinger mot Arbeiderpartiet og beskylder oss for dårlig økonomistyring. Han glemmer åpenbart at når han peker på oss peker tre fingre tilbake på ham selv.

Atle Ottesen

Grppeleder Arbeiderpartet