annonse

Vi er flinkere til å holde fartsgrensen

FART
FART: Norske bilister har senket farten de ti siste årene. (Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix)

Vegvesenet har sett på fartsutviklingen over de siste ti årene.

  • NTB

– Jo høyere fart, jo større fare for ulykker, og jo større konsekvenser får ulykken. Våre nye tall viser en gledelig utvikling: Folk respekterer fartsgrensene mer enn før, og snittfarten har gått ned i alle fartsgrenser, sier Arild Engebretsen i Statens vegvesen til Vegnett.

Målingene er gjort på 50 steder over hele landet hvor fartsgrensen er 50 kilometer i timen eller høyere.

– 64 prosent av bilene overholder fartsgrense 80, noe som er veldig bra. Tall fra de samme tellepunktene i 2006 viser at det da var bare halvparten som holdt fartsgrensa. Snittfarten i 80-sone var i 2006 var nærmere 80 kilometer i timen, mens den i dag er på rundt 76 kilometer i timen.

For første gang er 110-grensen med i undersøkelsen. Engebretsen sier at det ble gjort en interessant observasjon her.

– Over halvparten kjører for fort når fartsgrensen er 100 kilometer i timen. Men når fartsgrensen er 110, er det bare 35 prosent som kjører for fort.