annonse

Ny avtale om Hvalersambandet

ny avtale
ny avtale:

Østfold kollektivtrafikk melder at selskapet har inngått en kortsiktig avtale (2+1 år) med Hvalersambandet AS om videre drift av båt- og fergesambandet på Hvaler fra 1. januar 2018.

  • Tomm Pentz Pedersen

Avtalen bygger på samme ruteplan og fartøy som i dag, men Østfold kollektivtrafikk overtar inntektsansvaret som omfatter priser, salgssystem, markedsføring og informasjon. Avtalen har en årlig verdi på om lag 14 millioner kroner.

Samferdselskomiteen vil behandle en sak om prisstruktur og prisnivå i november hvor det vil bli foreslått en rekke endringer. Selskapet vil også ta i bruk billett- og betalingssystemet fra FARA.

Det er samtidig satt i gang et arbeid med en mulighetsstudie for driften av sambandet fra 2020. Selskapet MHTech AS (fra Moss) har fått oppdraget med å gjennomføre studien, som etter planen skal ferdigstilles i løper av januar neste år.

Det legges opp til en bred medvirkningsprosess med brukere av tilbudet, innbyggere og næringsliv. Målet er å utarbeide en konkret kravspesifikasjon for fartøy i ny avtale.

Det er særlig miljøkrav, fartøytype, infrastruktur og ruteplan som blir viktige tema.