annonse

Arbeidssted i Viken-fylket

VIKEN
VIKEN: (Foto: Erik Wiggo Larsen)

Siden torsdag har Fellesnemda for Viken fylkeskommune vært samlet på Kongsberg. Dagsorden har vært å forberede sammenslåingsprosessen og arbeidet med etableringen av det nye fylket.

  • Tomm Pentz Pedersen

 På sakslista står også punktet om lokalisering av Viken fylkeskommune. Fylkesrådmennenen i Akershus, Buskerud og Østfold har fremmet forslag om at Vikens hovedkontor skal ligge ved togstasjon i Akershus vest, nærmest mulig Oslo. I tillegg vil Viken ha kontor i Nedre Glomma i umiddelbar nærhet til togstasjon, med om lag en fjerdedel av arbeidsplassene knyttet til sentraladministrative funksjoner. Det legges til grunn at også kontoret i Nedre Glomma skal ha viktige kompetansearbeidsplasser, blant annet med oppgaver innenfor videregående opplæring og regional utvikling.

Kampen om å få hovedsete i nye fylkeskommuner er diskusjoner som nå går flere steder i landet. Mange ansatte ved fylkeshuset i Sarpsborg går spennende tider i møte, fortsatt er det knyttet mye usikkerhet rundt hvor arbeidsplassen vil være etter 2020.  Partiene Høyre og Frp sine ønsker var å fjerne hele fylkeskommunen, men ga sin tilslutning til en reduksjon i antallet fylkeskommuner. Venstre og KrF har arbeidet for den nye regionreformen med mål om at dette skal gi desentralisering av makt, et bedre tjenstetilbud og sterkere vekst i regionene. Fylkesordfører Ole Haabeth sier til NRK Østfold at han har arbeidet for at Sarpsborg blir hovedsete i den nye regionen. En kamp han nok tidlig innså var ganske håpløs. For Østfolds innbyggere er det viktigste at oppgaver knyttet til videregående skole og støttetjenestene som eksempelvis Pedagogisk Psykologisk Tjeneste blir i nærområdet. Får vår region også noen rent administrative stillinger, i tillegg til den fjerdedelen som allerede er foreslått, tror vi dessverre at dette må regnes som en uventet bonus i prosessen!
Tomm Pentz Pedersen
ansvarlig redaktør