annonse

Deponering i tråd med loven

GIR IKKE OPP
GIR IKKE OPP: - Jeg føler meg ikke trygg på at helsa til folk rundt Borge Pukkverk er ivaretatt før en helsekonsekvens-rapport eventuelt bekrefter at det ikke finnes farer med deponeringen, sier Frps gruppeleder Anita Vik. (Foto: )

En foreløpig hemmelig rapport slår fast at firmaet Ole & Peder Ødegaard A/S driver sin deponivirksomhet i Borge i tråd med lovverket.

  • Arne Børresen

Overfor formannskapet torsdag opplyste kommunalsjef Bente Meinert, byggesakssjef Anna Auganes og avdelingsleder Hanna Tangvald fra hver sine ståsteder at kommunen pr. dags dato ikke har anledning til å iverksette tiltak mot pukkverksbedriften som over tid har deponert miljøfarlig alundskifer.

Helserapport i januar

- Vi har bedt advokatfirmaet Hjort DA som vi har rammeavtale med om å se på denne saken. I et notat som er unntatt offentlighet slås det fast at dagens virksomhet er i tråd med gjeldende reguleringsplan. Det er heller ikke behov for å iverksette strakstiltak knyttet til deponeringen. Imidlertid har Ole & Peder Ødegaard fått pålegg om å utarbeide en helsekonsekvens-analyse hvor fristen for innlevering var satt til 30. november. De har nå bedt om utsettelse og ny frist er nå 31. januar, opplyste kommunalsjef Meinert overfor formannskapspolitikerne.

Avventer rapporten

Frps Anita Vik - politikeren som for en tid tilbake satt dagsorden for det hun mente kunne være en høyst ulovlig deponering - tar til etterretning hva hun har fått opplyst av kommuneadministrasjonen. Overfor Demokraten opplyste Vik etter møtet:

- Men jeg er absolutt ikke ferdig med saken. Den har en helsemessig side også. Det vet jo ikke minst de som bor i området. Så jeg føler meg absolutt ikke trygg før innholdet i helsekonsekvens-utredningen eventuelt slår fast at befolkningen ikke er eksponert for helsefarer. Et annet spørsmål vi nå må stille oss er hvordan det står til med alle de andre massegjenvinningsuttakene i kommunen med tilhørende deponier. Om dette vet vi jo lite eller ingenting, påpeker Anita Vik.