annonse

Eiendomshandel i ditt distrikt den siste tiden

Lauritz Johnsens vei 23
Lauritz Johnsens vei 23: (Gnr 206, bnr 51, fnr 228) er solgt for kr 3.200.000 fra Kirsti Olsen til Eva L Josefsen Meisler og Jonny Meisler (13.10.2017) (Foto: Erik Wiggo Larsen)

Lauritz Johnsens vei 23 (Gnr 206, bnr 51, fnr 228) er solgt for kr 3.200.000 fra Kirsti Olsen til Eva L Josefsen Meisler og Jonny Meisler (13.10.2017)

Grågåsveien 4 (Gnr 425, bnr 241, seksjon 18) er overdratt for kr 1.200.000 fra Morten Gerhard Viker til Per-Henrik Viker og Christina Weberg Haukebø (13.10.2017)

Østgårdkroken 1 (Gnr 202, bnr 129, seksjon 43) er solgt for kr 2.940.000 fra Trysilhus Øst As til S2 Eiendom As (13.10.2017)

Østgårdkroken 8 (Gnr 202, bnr 129, seksjon 45) er solgt for kr 2.900.000 fra Trysilhus Øst As til Duett Eiendom As (13.10.2017)

Halvorsrødveien 81 (Gnr 64, bnr 159) er solgt for kr 1.390.000 fra Oddvin Harald Aasen til Karianne Enghaug (13.10.2017)

Salget omfatter også Halvorsrødveien 81 (Gnr 64, bnr 253)

Haslerudveien 13 (Gnr 46, bnr 12) er solgt for kr 2.900.000 fra Reidar Johan Løining til Camilla Dahle (13.10.2017)

St.Croix gate 11 (Gnr 300, bnr 1131, seksjon 4) er solgt for kr 1.700.000 fra Krypinn As til Hans K Aa. Kanga og Eveline Charlene E Rautio (13.10.2017)

Bellevue 32 (Gnr 300, bnr 122) er solgt for kr 5.800.000 fra Per Roald Fluge og Anita Engebretsen Fluge til Atle Naverud Løken og Christine J Svitsem Høili (13.10.2017)

Huseby Gård Borettslag andelsnr 56 er solgt for kr 1.370.000 fra Kim Andre Volden Hegge til Emil Bakke-Hermansen (13.10.2017)

Andel av Solviken 9 (Gnr 112, bnr 266) er overdratt fra Kjersti Lorenzen til Geir Pedersen (12.10.2017)

J.Julsensgate 8 B (Gnr 614, bnr 242) er solgt for kr 190.000 fra Christen Andreas Torp til Daniel Paulsen og Hege I Vikeby Paulsen (12.10.2017)

Gnr 66, bnr 698 er overdratt for kr 1 fra Kristin Marie Oksrød til Iren Halvorsrød (12.10.2017)

Smaugsveien 20 (Gnr 112, bnr 412) er overdratt fra Anne Elin Johansen til Ole Andre Johansen og Linn-Anett Larsen (12.10.2017)

Andel av Solviken 7 (Gnr 112, bnr 724) er overdratt fra Geir Pedersen til Kjersti Lorenzen (12.10.2017)

Traneveien 28 (Gnr 727, bnr 351) er solgt for kr 4.070.000 fra Tom Arild Jacobsen og Laila Kalland til Swaminathan Muraleetharan og Bharathy Thiyagalingam (12.10.2017)

Fredrikstad Kooperative Borettslag andelsnr 5 er solgt for kr 2.300.000 fra Christer Edvartsen til Lars Aage Gade-Sørensen (12.10.2017)

Andel av Solviken 7 (Gnr 112, bnr 724) er solgt for kr 15.300 fra Sedin Marina E Mühlbach til Kjersti Lorenzen (12.10.2017)

Bratthammeren 15 (Gnr 208, bnr 1036, fnr 1372) er overdratt fra Per Ola Kihle til Kari Kihle (12.10.2017)

Gluppeveien 41 (Gnr 210, bnr 191) er solgt for kr 2.000.000 fra Kent Erik Klaunes til Arton Invest As (12.10.2017)

Salget omfatter også Gnr 210, bnr 284

Veumveien 40 (Gnr 209, bnr 285, seksjon 4) er overdratt for kr 1.000.000 fra Fariba Veise-Kargar og Nasir Maleky-Paydar til Omid Maleky-Paydar (12.10.2017)

Oslogata 6 B (Gnr 300, bnr 1574, seksjon 1) er overdratt fra Glommeng 6 Ans til Oslogate 6 As (12.10.2017)

Overdragelsen omfatter også Oslogata 6 C (Gnr 300, bnr 1574, seksjon 2)

Gnr 208, bnr 1825 er overdratt fra Frode Thorsen og Diane Haft til Lahellemoen Normisjon (11.10.2017)

Rødsstien 5 (Gnr 52, bnr 16, seksjon 3) er solgt for kr 3.498.000 fra Block Watne As til Freddy Jacobsen og Cathrine Johansen (11.10.2017)

Mårstien 4 A (Gnr 213, bnr 324, seksjon 3) er solgt for kr 2.500.000 fra Jannike Johansen til Heidi Borge (11.10.2017)

Foremans vei 7 (Gnr 210, bnr 12, fnr 319) er solgt for kr 3.500.000 fra Takstco As til Cb Property As (11.10.2017)

Nabbetorpveien 28 (Gnr 303, bnr 1486) er overdratt for kr 214.830 fra Fredrikstad Kommune til Daniel Barzanji og Samira Mashal (11.10.2017)

Moselia 5 A (Gnr 726, bnr 231, seksjon 9) er solgt for kr 2.475.000 fra Hedvig Johansen til Irina Hansen og Joachim Skarshaug (11.10.2017)

Høyfjellveien 3 C (Gnr 201, bnr 123) er solgt for kr 3.400.000 fra Werner Ruyter og Lin Jeanette Solem til Håvard Leirtrø Røstad og Liselotte Wold Johansen (11.10.2017)

Lislebyveien 206 (Gnr 202, bnr 100, seksjon 2) er solgt for kr 1.950.000 fra Morten Gerhardsen til Robin Halvåg (11.10.2017)

Skjellumveien 20 (Gnr 66, bnr 679) er overdratt fra Dagfinn Lie til Lone Haugen Lie (11.10.2017)

Overdragelsen omfatter også Gnr 66, bnr 699

Phønix gate 1 B (Gnr 300, bnr 1303, seksjon 17) er solgt for kr 3.400.000 fra Reidun Merethe Forsberg til Hans Erik Ramberg (11.10.2017)

Borgarveien Borettslag andelsnr 10 er solgt for kr 2.700.000 fra Tom Roger Asbjørn Skaug til Ardiana Gashi (11.10.2017)

Andel av Rødvollen 17 (Gnr 51, bnr 175) er overdratt fra Ann-Chatrin Lyngmo Olsen til Jørgen Richard Agerup (11.10.2017)

Haugstentunet 6 (Gnr 303, bnr 934, seksjon 10) er solgt for kr 2.760.000 fra Tkt Eiendom As til Geir Olsen (11.10.2017)

Andel av Høyfjellveien 3 C (Gnr 201, bnr 123) er overdratt fra Bente Solem til Lin Jeanette Solem og Werner Ruyter (11.10.2017)

Åsebråttunet 5 (Gnr 201, bnr 5, seksjon 41) er solgt for kr 3.495.000 fra Arca Nova As til Hilde M Bartholsen (10.10.2017)

Martin Lillebys vei 52 (Gnr 602, bnr 101, seksjon 3) er solgt for kr 4.110.000 fra Kamperhaug Boligutvikling As til Hoger Amin Karadaki og Sarah Mazin Karadaki (10.10.2017)

Østgårdkroken 4 (Gnr 202, bnr 129, seksjon 44) er solgt for kr 2.948.000 fra Trysilhus Øst As til Raquel Moron Gaba Smith (10.10.2017)

Østgårdkroken 5 (Gnr 202, bnr 129, seksjon 42) er solgt for kr 3.520.000 fra Trysilhus Øst As til Ann Mari Lyngmo og Svein Helge Strøm (10.10.2017)

Andel av Holteåsen 14 C (Gnr 426, bnr 131, seksjon 13) er overdratt for kr 950.000 fra Gro Anita Thoresen til Arnfinn Bratteli (10.10.2017)

Storgata 21 (Gnr 300, bnr 1196, seksjon 7) er solgt for kr 1.860.000 fra Van Binh Nguyen til Hazrat Zamir (10.10.2017)

Østgård Borettslag 6 andelsnr 24 er solgt for kr 1.700.000 fra Pernille Jahren Mathisen og Ketil Kristoffersen til Heidi-Kristine Pedersen (10.10.2017)

Østgård Borettslag 5 andelsnr 16 er solgt for kr 1.775.000 fra Ronny Steinar Thoresen til Sandra Fagerland (10.10.2017)

Hjørnerød Borettslag andelsnr 5 er solgt for kr 2.675.000 fra Liv J Lothe Karlsrud og Viggo Karlsrud til Nina Jensen (10.10.2017)

Andel av Buvikstranda 24 (Gnr 66, bnr 4) er overdratt fra Lise Marie Stolt-Nielsen til Victor Jacob S-N Holten, Olivia Christine S Holten og Michelle L S-N Holten (10.10.2017)

Th.C.Henriksens gate 9 (Gnr 300, bnr 1280, seksjon 1) er overdratt for kr 3.500.000 fra Aleksander Helle til Elin Agneta Josefsen og Jostein Sørensen (10.10.2017)

Bjerkelundsveien 53 B (Gnr 50, bnr 62, fnr 88) er overdratt fra Ragnar Lorang Johannesen til Aase Elisabeth Johannesen (10.10.2017)

Mossingsgate Borettslag andelsnr 3 er solgt for kr 1.900.000 fra Turid Korum til Leif Ragnar Jensen (10.10.2017)

Arne Svendsens gate 4 (Gnr 300, bnr 78) er overdratt fra Kjell Gustavsen til Eva Irén Gustavsen, I Lisbeth Hansen og Arne Willy Gustavsen (10.10.2017)

Andel av Seilomveien 20 (Gnr 66, bnr 411) er overdratt for kr 834.000 fra Helene Leander Nordhagen til Christel L Nordhagen og Cathrin Leander Nordhagen (10.10.2017)

Salget omfatter også andel av Gnr 66, bnr 464

Andel av Haugstentunet 18 (Gnr 303, bnr 934, seksjon 2) er overdratt for kr 230.000 fra Marie Torper til Lars Petter Finstad (10.10.2017)

Gnr 210, bnr 1553 er solgt for kr 76.440 fra Svein Erik Olsen, Per Gunnar Edvardsen, Bodil Olsen, Jan Erik Olsen, Margot Irene Fjeld, Eva Helene Holmskau, May-Brit Larsen, Åse Gudevold Olsen, Rolf Erik Edvardsen, Turid Anita Johansen, Else Marie Svendsen, Øyvind Normann Olsen, Åshild Aamoth, Bjørg Unni Østlie, Inger Lisbeth Wilberg, Sandor Banfi og Marit Robertsen til Maj Britt H Ingebrigtsen og Lasse Berthelsen (09.10.2017)

Oredalsåsen 49 (Gnr 210, bnr 1554) er solgt for kr 62.750 fra Brita Ek og Tore Sponheim til Lasse Berthelsen og Maj Britt H Ingebrigtsen (09.10.2017)

Rolvsøyveien 260 (Gnr 737, bnr 10, fnr 42) er overdratt for kr 3.100.000 fra Fatmir Halimi til Østfold Fylkeskommune (09.10.2017)

Oredalsåsen 49 (Gnr 202, bnr 150) er solgt for kr 104.775 fra Arne Martinsen, Erik Martinsen og Truls Hermod Martinsen til Maj Britt H Ingebrigtsen og Lasse Berthelsen (09.10.2017)

Utsikten 26 (Gnr 208, bnr 882) er solgt for kr 1.850.000 fra Jon Erik Ophus Lia til Miroslaw Kuls (09.10.2017)

Salget omfatter også Utsikten 26 (Gnr 208, bnr 1804)

Østre Faratangen 25 (Gnr 55, bnr 6, fnr 146) er solgt for kr 3.200.000 fra Roar Eriksen til Leif Frode Schjerpen og Wenche K Holøs Schjerpen (09.10.2017)

Bankbrygga 6 (Gnr 300, bnr 879, seksjon 5) er overdratt fra Anne Margrethe Valnes til Nils Kristian Valnes og Hans Petter Valnes (09.10.2017)

Bankbrygga 6 (Gnr 300, bnr 879, seksjon 5) er solgt for kr 3.600.000 fra Nils Kristian Valnes og Hans Petter Valnes til Ida Norum (09.10.2017)

Bjerkelundsveien 61 E (Gnr 50, bnr 197, seksjon 4) er solgt for kr 4.200.000 fra Johansen Tore E Byggmester As til Marthe Louise Hauge og Anders Sten Olsen (09.10.2017)

Fastingsvei 16 A (Gnr 424, bnr 189, seksjon 7) er solgt for kr 2.550.000 fra Berg Andr Eftf As til Hvinden Haug As (09.10.2017)

Ilaveien 87 (Gnr 201, bnr 59) er solgt for kr 3.460.000 fra Maria Christin Magnestad og Øyvind L Magnestad til Qaiser Farooq og Subiha Fazal (06.10.2017)

Åsen Borettslag andelsnr 60 er solgt for kr 1.840.000 fra Henriette Olsen til Jon-Henrik Fredh (06.10.2017)

Mørck Borettslag andelsnr 9 er solgt for kr 2.170.000 fra Fredrik E Sørbø Pettersen og Ida Silje Marie Hansen til Mats Andre B Børresen og Mia Marie M Eriksen (06.10.2017)

Måkekollen 214 (Gnr 425, bnr 176, seksjon 84) er solgt for kr 3.150.000 fra Kniplefjellet Eiendom As til Joacim Skogseide og Amalie Tryggestad Kløcker (06.10.2017)

Måkekollen 216 (Gnr 425, bnr 176, seksjon 86) er solgt for kr 3.890.000 fra Kniplefjellet Eiendom As til Harald Eugen Hanssen og Karin Helga Hanssen (06.10.2017)

Gnr 432, bnr 3, fnr 20 er overdratt fra Paal Svendsen og Nina Johanne Sønsteby til Birgitte Nordvik og Trond Brandsrud (06.10.2017)

Andel av Sundlia 10 (Gnr 424, bnr 1, fnr 294) er overdratt for kr 1.250.000 fra Ruben Verdu Martinez til Katherina M Løkenhagen (06.10.2017)

Ytterstadveien 69 (Gnr 104, bnr 1, fnr 2) er overdratt fra Mary Synøve Spydevold til Per Arne Spydevold (06.10.2017)

Andel av Ytterstadveien 69 (Gnr 104, bnr 1, fnr 2) er overdratt for kr 1.612.870 fra Jan Erik Spydevold til Nina Gro Henriksen (06.10.2017)

Gnr 210, bnr 853 er solgt for kr 2.750.000 fra Abdullah Serbest Jahangir til Lumni Halimi (06.10.2017)

Salget omfatter også Frydenberggata 13 (Gnr 300, bnr 495)

Ytterstadveien 69 (Gnr 104, bnr 1, fnr 2) er overdratt fra Per Arne Spydevold til Harald Otto Spydevold og Jan Erik Spydevold (06.10.2017)

Brogata 14 (Gnr 300, bnr 234, seksjon 3) er overdratt fra Thor Odd Westmark til Knut Westmark, Jon Westmark og Tore Westmark (06.10.2017)

Elingårdsveien 31 (Gnr 91, bnr 35) er solgt for kr 3.100.000 fra Frank Johansen, Thor Johansen og Solveig Sandvik til Mathea Johansen (06.10.2017)

Andel av Gnr 610, bnr 692 er overdratt fra Jan Aksel Nilsen og Marianne Illerød Nylænde (06.10.2017)

Andel av Bruket 5 (Gnr 48, bnr 238, seksjon 1) er solgt for kr 2.000.000 fra Bruket 3 Da til Bruket 7 As (06.10.2017)

Salget omfatter også Bruket 5 (Gnr 48, bnr 238, seksjon 2)

Salget omfatter også Bruket 3 (Gnr 48, bnr 262)

Salget omfatter også andel av Gnr 48, bnr 360

Dr.Møllersvei 3 (Gnr 203, bnr 126) er solgt for kr 3.750.000 fra Roger Høili til Bryan Ihezagire og Ayou Teshome Hika (06.10.2017)

Hvaler kommune:

Strandbakken 14 (Gnr 39, bnr 122) er solgt for kr 1.200.000 fra Reidar Jul Reinertsen til Cathrine Sofie Kingsrød (13.10.2017)

Andel av Lonøyveien 78 (Gnr 51, bnr 10) er overdratt fra Lillian K Flateby Minsaas til Ragnhild W Karlsen (13.10.2017)

Ørekrokveien 19 (Gnr 23, bnr 22) er solgt for kr 5.600.000 fra Anne-Mette Jørgensen til Christina Marie Rådahl (12.10.2017)

Sandvadsvingen 34 (Gnr 22, bnr 105) er solgt for kr 1.950.000 fra Erik Johan Wergeland til Høyen Eiendom As (11.10.2017)

Andel av Hollungen 21 (Gnr 28, bnr 12) er overdratt fra Bjørn Birger Solbakke til Katrine Solbakke (11.10.2017)

Asmaløy 226 (Gnr 40, bnr 245) er overdratt for kr 1.200.000 fra Lars Petter Hansen til Lisbeth Magnussen (10.10.2017)

Kalvebingen 9 (Gnr 29, bnr 72) er solgt for kr 2.750.000 fra Faith Gabrielle Guss til Wilhelm Johan Schoonhoven og Lise Rannem (10.10.2017)

Torgertoppen 8 (Gnr 49, bnr 305) er solgt for kr 7.100.000 fra Bjarne Dulin til Stig Laursen og Marit Strengen (10.10.2017)

Kjennvikveien 65 (Gnr 8, bnr 25) er overdratt for kr 1.000.000 fra Åse Bye til Anne Bye Gabrielsen (10.10.2017)

Oladammen Borettslag andelsnr 22 er solgt for kr 1.500.000 fra Lene Bjerke Fosser til Nina Karine Hoel (10.10.2017)

Andel av Prinseveien 6 (Gnr 4, bnr 1, fnr 20) er overdratt for kr 1.950.000 fra Britt Kristiansen til Pål Kristiansen (09.10.2017)

Bastofeltet 111 (Gnr 42, bnr 12, fnr 207) er overdratt fra Ole-Idar Kristiansen til Kjell Antvort (09.10.2017)

Stenkroken 11 (Gnr 4, bnr 256, seksjon 8) er solgt for kr 2.805.000 fra Berit Anna Engblad Eek til Magne Engblad og Trond Oskar Valen Engblad (09.10.2017)

Skjelsbulia 27 (Gnr 53, bnr 350) er solgt for kr 1.820.000 fra Karl Erik Dahlstrøm og Steinar Dahlstrøm til Kristian Olav Torp og Nadine Weinberger (06.10.2017)

Råde kommune:

Millasvingen 9 (Gnr 94, bnr 98) er overdratt for kr 1.418.346 fra Liss C Holme Stokker til Svenn Ivar Wiborg og Elisabeth Skaarberg (13.10.2017)

Andel av Spetalenveien 27 B (Gnr 93, bnr 403) er overdratt for kr 300.000 fra Christina V Gjertsen til Pål Kristian Paulsen (12.10.2017)

Solbakken 15 (Gnr 4, bnr 67) er overdratt fra Brit Fjærli til Rita Fjærli Teigen (11.10.2017)

Overdragelsen omfatter også e.d. i Nordre land kommune

Krogstadstien 5 (Gnr 25, bnr 132) er solgt for kr 1.175.000 fra Helena Kristin Rønvik og Knut Anders Johansen til Rene Andre S. Brest og Ida Helen Norum-Brest (11.10.2017)

Nordliveien 2 (Gnr 92, bnr 262) er overdratt fra Arne Ludvig Holter til Elsa Marit Holter (11.10.2017)

Lyngmoveien 17 (Gnr 92, bnr 548) er overdratt for kr 4.000.000 fra Espen Norenberg Olsen til Kristin Norenberg Olsen (10.10.2017)

Gnr 21, bnr 9 er overdratt fra Olaf Oven til Anne Lise Mikalsen (06.10.2017)