annonse

Færre tvangsutsendt fra Norge i år

PÅ BESØK:
PÅ BESØK: Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) besøkte i fjor Politiets utlendingsinternat på Trandum, der utviste utlendinger oppholder seg før de blir tvangsutsendt fra Norge. (Foto: Håkon Mosvold Larsen)

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli 2017. Vel en tredel av disse, 163 personer, var tidligere straffet i Norge.

  • NTB

I løpet av årets sju første måneder har politiet gjennomført 3.288 uttransporteringer, mot 4.602 på samme tidspunkt i fjor.

Det er en nedgang på 29 prosent. 590 personer, snaut en av fem av de tvangsutsendte i år, er tidligere asylsøkere som har fått endelig avslag på sin søknad om beskyttelse i Norge.

Så langt i år har 1.229 personer med straffereaksjon blitt uttransportert, som er 29 flere enn til samme periode i fjor.

Det er PU som har det nasjonale ansvaret for tvangsutsending av personer som ikke har lovlig opphold i Norge.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvaret for assistert retur, tidligere kalt frivillig retur, som ikke er omhandlet i politiets tall.

Til tross for færre asylsøkere det siste halvannet året har politiet det samme høye målet for antall uttransporteringer i år som i fjor. Måltallet for 2017 er 9.000 utsendelser. Det tilsvarer 750 personer per måned. Det tallet er politiet langt unna å nå.

– Samlet sett kan det se ut som at vi ikke når årets måltall, sa PU-sjef Morten Hojem Ervik til TV 2 i juli.

– Det vi ser nå, har nok en sammenheng med at det er færre ubegrunnede asylsøkere som kommer til Norge. Da blir det færre avslag og færre som skal returneres, sier Ervik.