annonse

Forgrep seg på datter (8) - fikk to år og ni måneder

OVERGREP
OVERGREP: Nok en overgrepssak ble nylig behandlet i Fredrikstad tingrett. Denne gang en far som misbrukte sin datter gjennom ni år fra jenta var åtte år. Illustrasjonsfoto (Foto: )

Faren forgrep seg på sin datter fra hun var åtte år, kanskje enda tidligere. I Fredrikstad tingrett, hvor mannen erkjente de faktiske forhold, ble han dømt til fengsel i to år og ni måneder.

  • Helge Solheim

Den dømte Fredrikstad-faren er i dag 65 år gammel. Han var 41 år gammel da mishandlingen av den da åtte år gamle datteren startet. Og av det som fremkom i retten startet overgrepene så forsiktig at datteren ikke reagerte.

Sov i samme seng

Faren la seg i samme seng som sin åtte år gammel datter og befølte henne, etter hvert også hennes kjønnslepper og klitoris. Og han fikk henne til å holde hans penis. Han holdt sin penis mot hennes kjønnslepper, men i begynnelsen uten å trenge inn i henne. Han masturberte henne og fikk datteren til å holde hans penis og masturbere ham.

Jenta hadde ingen muligheter til å protestere, men forsøkte ofte å late som hun sov. Etter hvert som hun vokste til plaget det henne mer og mer. Overgrepene skjedde flere ganger i uken, både på hennes soverom og på en sovesofa i stuen. Siden faren snorket og kona ikke fikk sove, bytter mor og datter seng slik at datteren som oftest sov sammen med faren.

Redd for graviditet

Hverken tiltalte eller datteren kunne i retten eksakt tidfeste når overgrepene stanset, men det er sikkert at de fortsatte også etter at datteren var 16 år gammel og utover i 2002. Datteren snakket med helsesøster da hun var 13 år gammel fordi hun var livredd for at hun kunne være gravid. Men fortalte ikke til helsesøster hva hun var utsatt for hjemme.

Da datteren var 15 år gammel lovet faren å holde opp med mishandlingen. Han ga datteren valget mellom å anmelde saken, fortelle det til moren eller tilgi ham. Hun valgte å tilgi, men faren holdt likevel ikke opp slik han hadde lovet. Datteren anmeldte ikke faren før i 2015.

Før anmeldelsen prøvde hun å få faren til å møte henne sammen med presten i menigheten hun var tilsluttet, men faren ville ikke. Anmeldelsen har medført at hun har mistet kontakten med begge sine foreldre som hun fremdeles elsker høyt til tross for hva hun har vært utsatt for.

Misbrukt i ni år

Fredrikstad tingrett påpeker at overgrepene – som pågikk gjennom ni år – startet tidlig mot et lite barn som ikke hadde muligheter til å forstå hva som skjedde og hvor galt dette var. Det var en far som sviktet henne totalt og også en mot som sviktet. Hun byttet seng med datteren og lot henne sove sammen med faren i årevis uten tanke på å beskytte datteren da hun vegret seg mot å bytte seng. Da moen ville ha hennes seng, ba datteren om å få en madrass på golvet. Men det fikk hun ikke.

65-åringen erkjente straffeskyld straks da han ble avhørt av politiet. Han har tilstått forholdene og bekreftet datterens forklaring. Dette har – slik retten ser det – hatt betydning for datteren som har sluppet å kjempe for å bli trodd. Faren har også erkjent at han misbrukte sin stedatter før overgrepene mot sin egen datter.

Datteren sliter

Datteren lider av i dag av post-traumatisk lidelse og med psykiske vansker som følge av det grufulle hun har gjennomgått. Retten – ledet av tingrettsdommer Sissel Rostad - og meddommere Lars Vetle Mosby og Tone Elisabeth Arnesen Ruscelli – kom i en enstemmig dom frem til fengsel for tiltalte på to år og ni måneder. Han må dessuten betale 200. 000 kron er i erstatning til datteren.

Overgrep

Fagfolk understreker at det er viktig å fortelle at overgrep er ulovlig, at det aldri er barnet skyld, og at de kan få hjelp. Dette gjør barnet bedre i stand til å beskytte seg selv. Å prate med barn om seksuelle overgrep gjør barn trygge på at vonde hemmeligheter skal deles. Derfor har NRK Super denne uka satt fokus på seksuelle overgrep.

– Det vanligste er at barnet ikke forteller til noen at de blir utsatt for overgrep mens de pågår, sier Tine Jensen, professor ved Universitet i Oslo til NRK.

Tine Jensen er professor ved psykologisk institutt, Universitet i Oslo. Hun er også tilknyttet Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Hun refererer til studier som viser at mange barn ikke forteller om overgrep, og tror det kan være at de trues til taushet, at de ikke forstår at det er galt, at de føler skyld eller skammer seg.

– For barn kan det også være vanskelig å forstå hvor grensene går. Særlig i de tilfeller der overgrep ikke gjør fysisk vondt, og begås av den samme voksne som gir dem «vanlige» kjærtegn, opplyser Jensen.

Hemmelighold

Ifølge Redd barna holder barn som utsettes for seksuelle overgrep på hemmeligheten i gjennomsnitt 17 år.Silje Vold, spesialrådgiver i Redd Barna, forteller at de fleste overgrep skjer i nære relasjoner.

– Barnet kan være glad i overgriperen, og være bekymret for hva som skal skje med dem om de sier ifra, påpeker hun.