annonse

Hvordan skal kommunen tilrettelegge for at alle skal kunne leve aktive liv?

AKTIVE LIV
AKTIVE LIV: – Vi må gjøre det lett for den enkelte å aktivere seg selv. Vi må bygge byen for menneskene, mener denne kommunale trioen.

Kommunedelplanen Aktive liv i Fredrikstad - beskriver hvordan kommunen vil tilrettelegge for at alle som bor og vokser opp i byen vår, skal kunne leve aktive liv. Planen ligger nå ute på høring og alle kan si hva de mener om den.

  • Tomm Pentz Pedersen

– Fredrikstad er byen med et aktivt idrettsliv. Det er dugnad, frivillighet og stor kompetanse. Det er også de som søker utfordringer på egne premisser. Det er identitet, stolthet og det er mangfold. Det er elv, kyst og bynært friluftsliv. Dette er kvaliteter vi må ta vare på og styrke, både i dag og for framtida, sier André Flatner, idrettssjef i Fredrikstad kommune.

– Vi må gjøre det lett for den enkelte å aktivere seg selv. Vi må bygge byen for menneskene, fortsetter Flatner.

Planen kombinerer temaene idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og marka, og er utarbeidet av de tre virksomhetene idrett, park og miljø og landbruk i Fredrikstad kommune. 

– Tid og tilgjengelighet er avgjørende for å få flere i aktivitet i framtida. Det betyr at det må være mangfold av aktivitetstilbud nært der vi bor, og det må være enkelt å komme seg dit. Vi skal samle og styrke arealer og anlegg for idrett, fysisk aktivitet og lek. Vi ser for oss nærmiljøparker som et viktig grep. Dette er parker i nærheten av der folk bor hvor vi vil samle både lekeplass, aktivitetspark og møteplass, sier Inger Hilmersen, leder for Virksomhet park. 

Hanna Tangvald, leder for Virksomhet miljø og landbruk sier at et annet viktig grep de foreslår i planen er grønne korridorer fra elv til skog. 

– Elva og bynære markaområder gir Fredrikstad et flott utgangspunkt for å tilby innbyggerne gode rekreasjonsområder. Vi ønsker å ivareta markagrensa, og videreutvikle elvepromenaden som ferdselsåre, tur og rekreasjonsområde. Å sikre og opparbeide grønne forbindelser mellom elv og skog bør være et viktig fokusområde i framtidig byutvikling, sier hun.