annonse

Idretten holder skansen

ENORM AKTIVITET
ENORM AKTIVITET: 80-90 prosent av alle barn er innom idretten, men frafallet etter ungdomsskolen bekymrer. (Foto: )
STOLT
STOLT: - Vi kan være stolt over den enorme frivillighet vi finner i idretten, sier Svein Femtehjell. (Foto: )

«Idretten holder posisjonen som en fantastisk organisasjon med utrolig bredde». Det er en av konklusjonene i Fredrikstad Idrettsråds lokale undersøkelse foretatt i uke 41.

  • Knut Johannesen

– Vi fikk svar fra 85 prosent av medlemmene i 58 klubber den aktuelle uka som er en representativ gjennomsnittsuke i den lokale idrett, forteller daglig leder i FRID, Svein Femtehjell (69).

Undersøkelsen tok for seg all organisert idrett, trening, konkurranser, dugnader og møter i uke 41 og splittet opp på kjønn, arenaer, ukedager og type idrett. Den viste blant mye annet at 70.000 deltok på dugnader eller møter.

– Lederinnsatsen er like stor som på 90-tallet, påpeker Femtehjell.

Imponerende tall

Undersøkelsen viser blant annet følgende fra Fredrikstad-idretten:

* 25.000 medlemmer

* 10.000 barn og unge

* 90.000 organiserte aktiviteter pr. år

* 1.2 millioner deltakere

Ledere i lokalidretten:

* 182.000 lederoppdrag

* 600.000 timer = 350 årsverk (150 mill. kr – ikke medtatt kvelds-helgetillegg)

Deltakelse pr kjønn:

Begge – 450.000

Menn/gutter – 350.000

Damer/jenter – 315.000

Klubb – 70.000

Bør være stolte

– Tallene viser at det er flere frivillige som er i aksjon enn det er tilskuere på toppidrettsarenaene. 182.000 lederoppdrag, er et enormt høyt tall som er viktig å få fram. Det er et omfattende støtteapparat som sørger for den store aktiviteten, påpeker Femtehjell.

– Vi har all grunn til å være stolt av frivilligheten i idretten.

Spådommen som sprakk

– Sammenligninger med tilsvarende undersøkelser fra 1992-93 viser at idretten holder stillingen. Dystre spådommer og dommedagsprofeter om at frivilligheten ville bli borte, stemte altså ikke, slår han fast.

De imponerende tall og statistikk for den lokale idrett til tross; kan det også trekkes konklusjoner i forhold til frafallsproblematikken og til bruken av idrettshaller og arenaer.

Slutter etter u-skolen

– At vi ser et frafall på 50 prosent fra ungdomsskole til videregående, er et tankekors. Det er jo en nasjonal tendens. Aktiviteten er stor i ungdomsskolealder, men faller drastisk ved overgang til videregående skoler. Vi klarer stort sett ikke å holde på ungdommen etter at de passerer 16 år. En stor nasjonal utfordring også i et folkehelse-perspektiv, mener den avtroppende FRID-lederen.

– Idretten i Fredrikstad er først og fremst en barneidrett med en utrolig bredde. 80-90 prosent av alle barn er innom en eller annen idrett, forteller han.

Fire-dagers uke

Et annet faktum som undersøkelsen avdekker er at lokalidretten drives stort sett i en fire-dagers uke.

– Helgene er dårlig utnyttet. Her har vi en stor utfordring. Barn og unge trener gratis på de kommunale anlegg på hverdagene, men ikke i helgene. Vi trenger åpne haller og anlegg også i helgene, men det er et politisk spørsmål, sier Svein Femtehjell.

– Vi vil bruke denne undersøkelsen aktivt overfor politikerne, slår Svein Femtehjell fast.

Den markante FRID-lederen slutter for øvrig til jul for å gå inn i en prosjektstilling i Halden Idrettsråd.