annonse

Idyllfestivalen får grønt lys til 24:00

SPILLER TIL 24.00
SPILLER TIL 24.00: Idyllfestivalen har fått formannskapets klarsignal for å holde neste års konsert på Stortorvet i gang til midnatt. (Foto: )

Det kan ikke være forskjell på Fredrikstad og Sarpsborg mener byens formannskap. Og ga Idyllfestivalen grønt lys for å spille til 24.00 på neste års konsert.

Mot kun Høyres to stemmer gikk politikerorganet inn for å utvide spilletiden fra 23.00 til 24.00.

– Skaper presedens

– Jeg synes dette blir vinglete og uklart. Vi har noen prinsipper og regler i vårt eget vedtatte planverk som skal gi både beboere og konsertdeltakere forutsigbarhet. Vi må tross alt også ta hensyn til omgivelsene, påpekte H-gruppeleder Truls Velgaard som sammen med partifellen Rita Holberg utgjorde mindretallet.

Frp-gruppelederkollega Anita Vik argumenterte for både utvidelsen og for at alle som arrangerer tilsvarende konsertfestivaler må få drive på til 24.00:

- Sier vi ja til Idyllfestivalen - noe jeg mener vi helt klart skal gjøre ikke minst fordi Sarpsborg har satt sin grense til 24.00 - skaper vi også presedens. Derfor må alle de andre aktørene få samme betingelse, hevdet Vik.

Flertallet var imidlertid enige om at framtidige søknader fra andre arrangører må behandles individuelt når de kommer.

demokraten@demokraten.no