annonse

Ja og nei til post annenhver dag

PÅ HVER SIN SIDE
PÅ HVER SIN SIDE: Hans Ek og Truls Velgaard ( begge innfelt)står på hver sin side i post-saken. (Foto: )

+ Et klart flertall av politikerne i Fredrikstad støtter H/Frp-regjeringas positive syn på post bare annenhver dag. Men blant postmottakerne er skepsisen til den historiske nedslankingen av statsetaten etter alt å dømme stor.

  • Arne Børresen

Som Demokraten har meldt i flere artikler de siste månedene går det mot postombæring kun to eller tre dager i uka fra neste år av. – Ikke lenger i sentrum

I siste formannskapsmøte fikk Solberg-regjeringa nesten full støtte da Fredrikstad kommune skulle høres om saken. Bare SV og Sp stemte for å slåss videre for post hver dag.

Hans Ek, Sps gruppeleder, sier til Demokraten i etterkant av møtet at «post-saken» med all tydelighet viser at det er pengene som rår også i det statlige etatene:

– Økonomi står mot mennesket. Og i Senterpartiet velger vi å prioritere mennesket høyest. Ute i samfunnet - og ikke minst i distrikts-Norge er Posten Statens forlengede arm. Som sørger for å bringe pakker, brev, reklame og hva det måtte være hjem til folk. De som bor veldig grisgrendt til i landet - og dem er det jo en del av - har møtet med Posten som et av sine kanskje eneste og viktigste treff med andre mennesker i det daglige, forklarer Ek.

– Har ikke Staten råd til å holde Posten i gang - det det du mener?

– Staten har råd. Det er penger nok. Men når absolutt alt Staten driver med skal lønne seg økonomisk - slik H- og Frp-regjeringa har bestemt - så får vi konsekvenser som de vi ser nå. Da får vi post bare annenhver dag - og kanskje også bare én dag i uka slik praksisen har blitt i Danmark. Egentlig ikke forenlig med hva både husstandene, bedriftene og ja - mennesket - ønsker seg, understreker Ek.

– Må tilpasse seg

Høyres gruppeleder og ordførerkandidat Truls Velgaard, mener «hans» regjering nå tar til orde for det eneste riktige:

– Det er nødvendig med en slik tilpasning. Folks forbruk og adferd innenfor post og kommunikasjon har endret seg dramatisk de siste par tiårene, hevder Velgaard og konkretiserer:

– Vi sender stadig færre tradisjonelle brev. Derfor blir det også dyrere å opprettholde dagens distribusjonsordning når trafikken synker som den har gjort de senere åra. Derfor må det komme tiltak.

- Hva med arbeidsplassene? 8000 mennesker jobber som postbud i Norge?

- Arbeidsplassene er viktige. Og jeg forstår de tillitsvalgte som peker på en krevende omstilling som ligger foran. Men en må forutsette at dette løses på en god måte gjennom interne omstillinger, kvalifisering til jobb andre steder, sluttpakker osv. Vi har jo sett at både Posten og Telenor har kommet seg godt gjennom slike runder også tidligere, sier H-gruppelederen.