annonse

Krav om ladeplasser utsatt

Krav om ladeplasser utsatt
Krav om ladeplasser utsatt:

Tilbyr du parkering? Nå får du litt ekstra tid på deg til å ordne ladeplasser til el- og hybridbiler.

1. januar i år trådte den nye parkeringsforskriften i kraft. Det innebærer blant annet en tettere oppfølging med de som tilbyr parkering og flere krav til registrering, opplæring og skilting.

I forskriften er det krav om at alle parkeringsområder skal ha et visst antall ladeplasser for el- og hybridbiler. Fristen for etablering av disse plassene er forlenget fra 1. januar til 1. juli 2018.

- Vi ser at prosesser med planlegging, anbud og innkjøp tar tid. Videre vil frost skape utfordringer med graving gjennom vinteren, og det er manglende kapasitet hos de som kan utføre utbyggingen. Selv med utsettelsen, er det likevel ikke snakk om veldig god tid, så vi oppfordrer alle som tilbyr parkering til å sette i gang arbeidet så fort som mulig, sier avdelingsdirektør Henning Harsem i Statens vegvesen.

Tilsynserfaringer

I forbindelse med den nye forskriften ble det også etablert en egen tilsynsenhet som følger opp parkeringstilbyderne. Så langt har de startet 117 tilsyn, 36 av disse er ferdige.

- I 31 av tilfellene fant vi noen mangler. Manglene knytter seg oftest til at den skriftlige informasjonen til forbrukeren er for dårlig. Det er også avdekket at en del av virksomhetene ikke oppfyller krav til antall HC-plasser, sier seksjonsleder Gina Russell som leder tilsynsseksjonen.

Tilsynet har hittil konsentrert seg om rene dokumenttilsyn med alle parkeringsvirksomhetene, men vil framover bli mer målrettet.

- Det betyr at vi vil besøke de virksomhetene som vi tror kan ha avvik fra forskriften. Dette gjør vi basert på tilbakemeldinger fra parkeringsklagenemnda og tips fra publikum, sier Russell i en pressemelding fra Statens Vegvesen.

170 registrerte parkeringstilbydere

Forskriften gjelder virksomheter som tilbyr parkering mot betaling, med tidsbegrensning eller på andre vilkår. Disse tilbyderne måtte registrere seg i det nye parkeringsregisteret innen 1. januar i år. De som tilbyr parkering mot betaling, måtte også registrere skiltplanene sine innen 1. juli.

- Vi har inntrykk av at de aller fleste som tilbyr parkering har fått reglene med seg. 170 virksomheter har nå registrert seg i parkeringsregisteret. Til sammen dreier det seg om 430 000 avgiftsplasser, sier Harsem.

Fra nyttår gjelder kravet om registrering av skiltplaner også de som tilbyr parkering på andre vilkår enn betaling, for eksempel tidsbegrensninger.

Innen samme frist må dessuten de gamle private skiltene som angir vilkårsparkering, byttes ut med nye skilt.