annonse

Parkeringsforvaltningen ved sykehuset svarer

ØVER GJERNE PRESS
ØVER GJERNE PRESS: Klagestormen fra publikum på parkeringspolitikken ved Kalnes er til tider massiv. - Selv om ansvaret ikke er vårt så øver vi gjerne et press, opplyser fylkesordfører Ole Haabeth (Ap). (Foto: )

Den administrative lederen for parkeringsforvaltningen ved Sykehuset Østfold, Facility Management-sjef Trond Smogeli, kjenner ikke til Hege Bjørnsens sak:

  • Arne Børresen

– Men det jeg kan opplyse om er at pårørende som av naturlige årsaker må bli værende inne i sykehuset over tid kan ta kontakt med oss for å få utlevert oblater som kan benyttes for langtidsparkering.

– Så er det viktig å vite at det er vi i facility management - og ikke Europark - som har det siste ordet i forbindelse med ettergivelse av bøter. Apropos bøter så kan jeg også oppyse om at vi våren neste år skal ha parkeringsoppdraget ut på anbud. Da kan det ble aktuelt å etterspørre løsninger som gjør en definitiv slutt på bøteleggingen rundt sykehuset.

– Det vil si at publukum betaler kun for tida man står parkert, opplyser Smogeli til Demokraten.