annonse

Sjøslag om pengestøtte

MUSEALE BÅTER ER OGSÅ KULTURMINNER:
MUSEALE BÅTER ER OGSÅ KULTURMINNER: Det borgerlige mindretallet i formannskapet mener eiere av historiske fartøyer - som det finnes flere av her på Isegran - ikke skal kunne søke kulturminnemidler hos Fredrikstad kommune. De vil heller etablere et eget fond. (Foto: Erik Wiggo Larsen)

Et historisk fartøy kan plutselig forsvinne fra Fredrikstad og skal derfor ikke kunne søke kulturminne-støtte, mener Frp, Høyre og Venstre.

  • Arne Børresen

2.0 millioner kroner finnes i den kommunale kulturminne-potten. Men hvem skal være berettiget til å søke? var spørsmålet ordføreren ville avklare med formannskapet torsdag.

Fast eller flytende

- Vi mener det er riktig å ta ut fartøyene for i stedet å lage egne tilskuddsordninger for deres eiere. Det kreves dessuten andre vurderinger for skip enn for faste bygg, anmodet Venstres gruppeleder Trond Svandal og fikk følge av H-kollega Truls Velgaard.
SV-gruppeleder Camilla S. Eidsvold: - Jeg synes det er trist at dere vil skille mellom faste og flytende installasjoner. Begge kategorier har sine kulturminner! Vi snakker dessuten ikke om skip, men om eker, tidligere redningsskøyter, Jelsa, Urda og andre små og mellomstore båter som ligger på Isegran og andre steder i kommune. Gjør vi som de borgerlige sier risikerer eierne av kulturminne-farkostene å ikke få noen ting! poengterte Eidsvold som i likhet med Hans Ek (Sp) ga sin fulle støtte til ordførerens innstilling om å inkludere flytende kulturminner i søkekriteriene. 
Dermed var det også flertall for å stille gamle fartøy på lik linje med gamle hus.