annonse

Stabilt og lavt sykefravær i Østfold

: (Foto: )

  • Demokraten

Det legemeldte sykefraværet for arbeidstakere i Østfold er 5,8 prosent i 2. kvartal 2017. Dette er uendret fra samme kvartal i 2016.

Gjennomsnittlig sykefravær for landet er 5,2 prosent, en økning på 2,5 prosent fra 1. kvartal. Men unntak av Møre og Romsdal som har nedgang i sykefraværet og Østfold som er uendret, har alle andre fylker økning i sykefraværet.Hovedårsakene til sykefraværet er muskel-/skjelettlidelser og psykiske lidelser.

Til sammen representerer disse diagnosene 217 000 tapte dagsverk i fylket i 2. kvartal 2017.   Sykefraværet blant menn ligger på 4,5 prosent i 2. kvartal 2017, en nedgang på 1,3 prosent fra samme kvartal 2016. Sykefraværet for kvinner har, i samme periode, økt med 1,1 prosent til 7,4 prosent.

Andelen graderte sykefraværstilfeller er 28,1 prosent i 2. kvartal 2017. Kvinner har oftere gradert sykmelding enn hva menn har. Kvinneandelen utgjør 31,1 prosent, mens andelen graderte sykefraværstilfeller for  menn ligger på 23,3 prosent.

På landsbasis utgjør andelen med gradert sykefravær 27 prosent.


annonse

annonse

Hei, 

×

Du leser første premium-sak

Du har nå lest 2 saker

×

Ha en fin dag!

Du har nå lest 3 saker

×

Tekst kommer her.

Du har nå lest 4 saker

×

Du har nå 1 plussak igjen. Men du kan nå også få ubegrenset tilgang i én måned for kun 1 krone