annonse

Visste du at det finnes regler om bruken av bånd på hunder?

Båndtvang
Båndtvang: Båndtvangen begynner 1.april og varer til og med 20.august. (Foto: Heiko Junge)

Jeg har allerede fått kjeft for ikke å ha sjekket kalenderen før jeg luftet bikkja i skogen. Den gikk løs.

I dagens artikkel vil jeg omtale de viktigste reglene om hundehold i Norge. Hundehold reguleres, naturlig nok av hundeloven. Loven omtaler den som er ansvarlig for hunden som hundeholder. Den eksakte definisjonen er: Den som eier eller har tatt omsorg for eller hånd om en hund for kortere eller lengre tid.

Hundeloven

Hundeloven regulerer de fleste sider ved hundehold. Noen unntak forkommer imidlertid. Eksempelvis har også lov om husdyravl, viltloven, naboloven og husleieloven regler som gjelder hundehold. Også dyrevelferdsloven har helt sentrale regler som kommer til anvendelse for hundehold. Formålet med den loven er å sikre god dyrevelferd, og vil ikke bli behandlet nærmere her.

Etter bestemmelsene i hundeloven plikter hundeholder å vise aktsomhet for å unngå at hunden volder skade. Utover det selvsagte, å passe på at hunden ikke skader folk, dyr eller eiendom, betyr dette i praksis at han må sørge for at hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for andre.

Båndtvangen

Båndtvangen begynner 1. april, og varer til og med 20. august. I denne perioden skal hunden holdes i bånd eller være forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at den ikke kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.

Ellers i året kan hunden kan bare være løs dersom den blir fulgt eller kontrollert på aktsom måte, eller er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for allmenn ferdsel.

Den som holder en hund i bånd, skal alltid være i stand til å ha kontroll med den, eller være i følge med noen som har kontroll. Barn kan med andre ord kun lufte hunden, dersom de er fullt ut i stand til å kontrollere den, ellers bør de være under oppsyn av en voksen.

Aktsomhet ovenfor barn

Hundeloven pålegger hundeholder en særlig aktsomhet overfor barn. Dette for å sikre at barnet ikke blir skremt. I praksis medfører den aktuelle bestemmelsen at hundeholderen må ha hunden i bånd, eller tett inntil seg, når det er barn i nærheten.

Hundeholder må dessuten passe på at hunden ikke farer mot, hopper på, forfølger eller stiller seg i veien for folk som ikke godtar det. Dersom hunden har slike vaner, skal den alltid holdes i bånd på steder som er åpne for allmenn ferdsel.

Hunden skal dessuten alltid holdes under tilsyn, slik at den hindres i å drive eller forfølge vilt.

De fleste har vel truffet hunder som står bundet ved inngangen til butikken. Også denne situasjonen er regulert. Det følger direkte av loven at hundeholder ikke skal gå fra en bundet hund rett ved inngangen til en bygning som er åpen for allmennheten, for eksempel en butikk eller en offentlig bygning, eller ved lekeplasser.

Lovens regler

Den som føler at hundeholder ikke overholder lovens regler, kan kreve at en varig tilstand eller varige forhold som ikke gir tilstrekkelig sikkerhet, eller som volder urimelig ulempe, blir rettet.

Kravet settes i første rekke frem direkte overfor hundeholder. Dersom det ikke lykkes partene å komme til enighet, kan saken følges opp rettslig.

I denne sammenheng må det også påpekes at hundeholder, etter alminnelige erstatningsregler er pålagt et strengt ansvar. Uavhengig av skyld fra sin side, plikter han å erstatte skade som dyret volder på person, klær eller andre vanlige bruksting mens noen har dem på seg. Det foreligger med andre ord et såkalt objektivt erstatningsansvar.

Til slutt noen ord om hundelovens mer spesielle regler. Det er i utgangspunktet forbudt å holde hunder som er trent for å angripe mennesker eller andre hunder. Unntak herfra gjelder, nær sagt selvfølgelig, for politihunder.

Løse hunder

For såkalte løse hunder, altså hunder som går løse i strid med lovens øvrige bestemmelser, er reglene slik at alle kan ta dem i forvaring. Den som har tatt en slik løs hund i forvaring, plikter å levere hunden tilbake til hundeholderen, dersom denne kan ta forsvarlig hånd om den. Hvis ikke skal hunden leveres til politiet.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på demokraten.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.