annonse

Åtte nye selskaper startet i Fredrikstad

Fredrikstad
Fredrikstad: (Foto: Erik Wiggo Larsen)

Det ble startet 8 nye aksjeselskaper i Fredrikstad denne første uken i september, ifølge Brønnøysundregistrene.

  • Demokraten

ANDREAS FURUHEIM AS¨
Investere i aksjer, andre verdipapirer og fast eiendom, samt annen virksomhet som naturlig faller inn under dette.
Styrets leder: Andreas.

EXPERT BIL AS
Kjøp og salg av brukte biler samt egenimport av brukte kjøretøy fra utlandet og andre produkter/tjenester som naturlig hører til dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Selskapet kan også drive med kjøp/drift av fast eiendom. og andre produkter/tjenester som naturlig hører til dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak.
Daglig leder: Habib Husein Abed.

GRANLYS TRANSPORT AS
Varetransport i inn- og utland samt handelsvirksomhet og hva dermed står i forbindelse. Videre delta i andre selskaper gjennom å yte
egenkapital og lån.
Daglig leder: Ingar Granly.

GRANLYS TRUCK AS
Kjøp, salg og utleie av transportmidler og øvrige driftsmidler. Videre å delta i andre selskaper gjennom å yte egenkapital og lån.
Daglig leder: Ingar Granly.

HÅVARD GONDROSEN INVEST AS
Kjøp og salg av aksjer. Investering i eiendom og utleie.
Styrets leder: Jørn Håvard Gondrosen.

P-H HOLDING AS
Investering i aksjer og andeler og deltakelse i andre virksomheter.
Daglig leder: Viggo Holth.

PETA INVEST AS
Investering i aksjer og andeler i andre selskaper, investering i fast eiendom og håndverksvirksomhet, samt det som naturlig står i forbindelse med dette.
Daglig leder: Per Tauge.

PH UTVIKLING AS
Erverv, drift, utvikling og salg av fast eiendom, også ved deltakelse i andre foretak.
Daglig leder: Viggo Holth.