annonse

- 1076 millioner til riksvegtiltak i Østfold

ØREBEKK-SIMO
ØREBEKK-SIMO: I Bypakke Nedre Glomma ferdigstilles Rv 110 Ørebekk – Simo i løpet av 2018. (Foto: Ole Wright)

Statens vegvesen skal de neste seks åra bruke 1076 millioner kroner på riksvegtiltak i Østfold. I tillegg kommer midler prioritert til en bymiljøavtale for Nedre Glomma, og ferdigstilling av prosjektet Ørebekk-Simo på riksveg 110 i Fredrikstad, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Handlingsprogrammet 2018-2023 er en konkretisering av innsatsen på riksvegene i den første seksårsperioden av Nasjonal transportplan 2018-2029. Handlingsprogrammet er grunnlag for fordelingen av midler til riksveg i de årlige statsbudsjettene.

I Østfold er ramma for riksvegtiltakene (programområdetiltak) på totalt 1076 millioner kroner.

- Handlingsprogrammet som legges fram nå innebærer at det vil være stor aktivitet på Statens vegvesens områder de neste årene. Drift, vedlikehold og investeringer på riksvegnettet vil gi bedre trafikksikkerhet og økt framkommelighet på vegene for trafikantene, sier regionvegsjef Per Morten Lund.

Eksempler på investeringstiltak i Østfold:

  •  Modulvogntogtilpasning Rudskogen – Mysen
  •  Døgnhvileplass Svinesundparken
  •  Oppgradering av eksisterende fergekai Moss
  •  Gang- og sykkelveg Sandbakken – Skjeberg
  •  Ny Årum bru
  •  Rundkjøring ved Rådhusveien i Sarpsborg
  •  Gang- og sykkelveg Tigerplassen – Noreløkka
  •  Gang- og sykkelveg Slitu – Sekkelsten
  •  Oppgradering av rensebasseng langs E6

Bysatsing

I Bypakke Nedre Glomma ferdigstilles Rv 110 Ørebekk – Simo i løpet av 2018. I tillegg bygges flere gang- og sykkeltiltak, slik som Sandbakken – Skjeberg, undergang Rakkestadsvingen og Møklegård – Øyenkilen. For å ivareta trafikksikkerhet og fremkommelighet for kollektivtrafikken bygges Årum bru med fire felt over E6.

annonse