annonse

2.000 kroner i gebyr for manuell avlesning av strømmåleren!

Lokale oppdrag
Lokale oppdrag: På Hvaler er det Oneco som har vært installasjonsfirma og i Fredrikstad SMARTservice Norge som benyttet lokale firmaer som Storm Elektro, Bravida og Slevik elektriske til skifte av strømmålere.

41.100 nye strømmålere er nå installert i Fredrikstad og på Hvaler - 360 gjenstår. Strømkunder som har fritak for automatisk avlesning, eller av ulike årsaker ikke har fått byttet sin gamle måler, må belage seg på et årlig gebyr.

  • Tomm Pentz Pedersen

De nye digitale strømmålerne skal være installert i alle norske husholdninger innen 1. januar 2019, og alle landets nettselskaper bytter nå til AMS-målere.

-  Målerbyttet har medført en formidabel jobb for nettselskapene. For Norgesnett sine konsesjonsområder, snakker vi totalt om 101.000 målere! forteller informasjonsansvarlig Terje Gabrielsen.

- Har montørene møtt på noen spesielle utfordringer i oppdragene?

- Nei, det har stort sett gått bra ute hos kundene.

- Er det lokale installasjonsfirmaer som har fått oppdraget med skifte av målere?

- På Hvaler er det Oneco som var installasjonsfirma og i Fredrikstad SMARTservice Norge som benyttet lokale firmaer som Storm Elektro, Bravida og Slevik elektriske. Ordresummen de lokale installasjonsbedriftene har fått av Norges nett er ikke sortert på de forskjellige firmaene, forteller Gabrielsen

Takker kundene

Norgesnetts daglig leder Mona Askmann er glad for de positive tilbakemeldingene, og sier det er mange som har god grunn til å være stolt av den jobben som er gjort.

- Kundene fortjener en stor takk for at de har tatt oss godt i mot. Det er naturlig nok ikke alle som er like fornøyd med å måtte bytte måler, men de fleste har akseptert at det ikke er noen vei utenom, og at dette handler om framtidige løsninger som vil komme dem selv og miljøet til nytte, sier hun.

2.000 kroner i gebyr

Av Norgesnetts 101.000 kunder gjenstår nå de få som av ulike årsaker ikke har fått byttet måler. De må belage seg på et årlig gebyr for manuell avlesning av nettselskapet, forklarer Terje Gabrielsen.

- For å få dekket noe av denne merkostnaden vil kundene som av ulike årsaker ikke har AMS måler eller automatisk avlesning bli ilagt et gebyr på kroner 2.000 kroner.

- Hvor mange er det som ikke har byttet måler?

- I Fredrikstad og på Hvaler er det ca. 360 som gjenstår

- Hva er årsaken til dette?

- De fleste av de som gjenstår har vi ikke lykkes å få kontakt med, noen nekter og noen har fritak med legeattest. Det er ca. 50 boligeiere som har helseattest.

- Dere skriver også at kunder med ny måler, men hvor radiomodulen er slått av, får gebyr ved avlesning. Hvorfor er denne slått av? Er det abonnenter som har gjort dette selv?

- Det er hos de som har fritak med legeerklæring fra AMS. Deaktivering må gjøres av montør.

Må åpne døren for manuell avlesing

Nettselskapet er underlagt en forskriftsbestemt plikt til å sørge for at faktisk målerstand avleses minst én gang i året. Det vil si at de kundene som har nektet å slippe montørene inn i huset, uansett må åpne dørene for manuell avlesning en gang årlig.

Hvis kunden nekter vil nettselskapet gjennomføre avlesningen med namsmannens hjelp.

- Om det skal kunne skje, må nettselskapet ta ut begjæring om midlertidig forføyning for tingretten. Går det så langt, risikerer kunden også å måtte betale nettselskapets saksomkostninger i forbindelse med uttagelse av begjæringen, avslutter Norgesnetts daglige leder Mona Askmann. - Vi tar en ny runde i høst med de kundene som ikke har fått byttet måler, og håper og tror at vi også skal komme i mål med disse.