annonse

249 lærere i Fredrikstad-skolene oppfyller ikke kompetansekravene

TRENGER VIDEREUTDANNING
TRENGER VIDEREUTDANNING: I dag mangler hver tredje mattelærer og engelsklærer i Østfold tilstrekkelig fordypning. (Foto: illustrasjonsfoto)

I dag mangler hver tredje mattelærer og engelsklærer i Østfold tilstrekkelig fordypning.

  • Tomm Pentz Pedersen

– Lærere med solid faglig kompetanse er avgjørende for å få en skole hvor elevene lærer mer. Vi har mange dyktige lærere, men mange mangler fordypning i faget de underviser i. Nå håper jeg de søker, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

516 mattelærere mangler fordypning

Fra 1. august 2025 må alle lærere som skal undervise i matematikk, engelsk, norsk, norsk tegnspråk og samisk på barneskolen ha minimum 30 studiepoeng i disse fagene. Lærere på ungdomsskolen må ha minimum 60 studiepoeng for å undervise i de samme fagene.

Mange lærere i Østfold trenger videreutdanning innen 2025. I dag mangler 516 mattelærere, 395 engelsklærere og 400 norsklærere i fylket tilstrekkelig fordypning, ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet. En lærer kan undervise i og mangle fordypning i flere fag.

Situasjonen varierer fra kommune til kommune. For eksempel mangler 53 prosent av mattelærerne i Råde tilstrekkelig fordypning, mens det gjelder 39 prosent i Sarpsborg, 24 prosent i Moss og ingen av mattelærere i Skiptvedt og Aremark (se tabell under).

Kommunene har ansvaret

Det er skolene og kommunene som har ansvaret for at lærere som underviser i norsk, matematikk og engelsk oppfyller kompetansekravene. I fjor fikk 306 lærere av 466 søkere tilbud om videreutdanning i Østfold.

– Jeg forventer at alle kommuner har kartlagt behovet for videreutdanning i sine skoler, og at de har utarbeidet langsiktige planer for hvordan kompetansekravene skal oppfylles. Lokalpolitikerne må prioritere videreutdanning i 2018 og fremover, sier Sanner.

20 000 videreutdannet siden 2013

Regjeringen har tredoblet antallet lærere som får videreutdanning. Siden satsingen startet i 2013 har rundt 20 000 lærere over hele landet tatt videreutdanning i ulike fag. I fjor søkte nesten 10 000 lærere, og 6000 fikk tilbud. I år utvides tilbudet ytterligere.

– Det viser at mange lærere ønsker påfyll. Vi vet også at lærere som har tatt videreutdanning rapporterer at de har blitt bedre til å undervise og at elevene lærer mer.

Lærere kan ta videreutdanning i alle skolens fag. I år utvides tilbudet til også å inkludere videreutdanning i programmering, profesjonsfaglig digital kompetanse og begynneropplæring. Alle lærere som jobber i grunnskolen og videregående kan søke, også lærere som underviser voksne, og

Antall og andel lærere som ikke oppfyller kompetansekravene i barne - og ungdomsskolen:

Fredrikstad:  71 norsklærere - 105 lærere i faget matematikk - 73 engelsklærere

I Hvaler kommune fordeler tallene seg med 11, 9 og 11 i samme fag.

annonse