annonse

3 176 kjøreforbud og 139 anmeldelser i Østfold i fjor

KONTROLL AV TUNGE KJØRETØY
KONTROLL AV TUNGE KJØRETØY: 3 176 kjøreforbud og 139 anmeldelser ble fjorårets resultat etter vegvesenets tungbilkontroller i Østfold. (Foto: illustrasjonsfoto)

Statens vegvesen gjennomførte 8 195 fullverdige tungbilkontroller i Østfold i løpet av 2017. I underkant av 40 prosent av de som ble stoppet fikk pålegg om å rette feil eller mangler før videre kjøring.

  • Tomm Pentz Pedersen

Overlast, dårlig lastsikring og dårlig sikt var hovedgrunnene for kjøreforbud. Pressemeldingen fra Statens vegvesen viser hvordan tallene fordelte seg:

  • Overlast – 910 kjøretøy
  • Dårlig lastsikring – 1037 kjøretøy
  • Dårlig sikt ut frontrute og speil – 843 kjøretøy.

- Selv om de fleste vi stopper har alt i orden, så er disse tallene skremmende høye, sier fagleder i Statens vegvesen, Øyvind Grotterød etter å ha oppsummert fjoråret.

Kontroll av tunge kjøretøy er en høyt prioritert oppgave for Statens vegvesen. Målet er å luke ut de kjøretøyene og førerne som er til fare for egen og andres sikkerhet i trafikken.

- Det mest positive er at tilstanden på dekk og kjettinger har blitt mye bedre de siste årene. For få år siden fikk nesten en tredjedel av de vi stoppet kjøreforbud på grunn av dette. Her har det skjedd vesentlige forbedringer. Når det er sagt, ser vi stadig eksempler på førere som ikke kan bruke kjettinger. Da hjelper det lite at de har med seg riktig antall i bilen, sier Grotterød.

Juggel i frontruta

Flere tungbiler blir stoppet med juggel og vimpler som reduserer sikten til sjåføren. 843 kjøretøy fikk kjøreforbud på grunn av dårlig sikt ut frontrute og speil i løpet av året.

- Det er en del førere som gjør hytta på vogntoget sitt litt for hjemmekoselig. De henger opp vimpler og juggel og monterer til og med bord for å få plass til forstyrrende elementer i frontruta. Dette må vi slå ned på. Blindsona til et tungt kjøretøy er stor nok som den er, sier Øyvind Grotterød.

Han er også bekymret for tilstanden på bremsene til flere av de kontrollerte kjøretøyene.

- 130 kjøretøy hadde så dårlige bremser at de ikke fikk kjøre videre før de hadde utbedret manglene. I tre av tilfellene var bremsene så dårlige at vi gikk til anmeldelse av føreren. Tunge kjøretøy med dårlige bremser er rene dødsfellene ute i trafikken. Disse er det viktig å få fjernet fra vegen, sier faglederen.

Slurv med farlig last

46 av de 139 anmeldelsene i Østfold kom som følge av brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

- Vi kontrollerte kjøre- og hviletiden til 506 førere her i fylket. At nesten hver tiende av disse hadde så alvorlige brudd at vi gikk til anmeldelse, er alvorlig, sier Grotterød.

90 biler med farlig last, såkalt ADR-transport, ble kontrollert i Østfold i 2017. Det ble avdekket mangler på 72 av disse.

- Dette dreier seg om kjøretøy som for eksempel frakter eksplosiver, syre eller andre skadelige kjemikalier. 25 av manglene var så alvorlige at de førte til kjøreforbud. I to tilfeller gikk vi til anmeldelse. Ved alvorlige brudd på reglene som gjelder for disse transportene, blir både fører, transportør og i noen tilfeller også speditørene anmeldt, sier Grotterød.

Målretter kontrollene

Kontrollene av tunge kjøretøy er i stor grad målrettet. Langt flere kjøretøy enn de som ender opp i statistikken har sluppet unna med en mindre grundig sjekk eller blitt vinket forbi en av vegvesenets kontrollstasjoner.

annonse