annonse

Demenssyk kone (87) vil ikke vaskes av menn

PROVOSERENDE
PROVOSERENDE: - Når de langt fleste pleierne i Fredrikstad kommune er kvinner så blir det ubegripelig at kona mi skal pleies av en mann når hun absolutt ikke vil det, sier Odd Ragnar Kristiansen (86). (Foto: Arne Børresen)
FRYKTELIG SLITEN
FRYKTELIG SLITEN: Den profilerte kommunisten og tidligere FMV-arbeideren Odd Ragnar Kristiansen medgir at han blir dødssliten av å pleie sin ett år eldre demenssyke kone. - Jeg eier ikke pust etter en slik økt, sier 86-åringen som selv er rammet av kols. (Foto: )

Han opplever det som provoserende at den Alzheimer-syke kona (87) skal stelles av menn når hun absolutt ikke vil det, Odd Ragnar Kristiansen (86). Konsekvensen er at det kan gå 14 dager før hustruen får vasket seg

  • Arne Børresen

– Jeg trodde aldri jeg skulle få oppleve noe slikt i velstands-Norge. Men situasjonen frua og jeg står oppe i nå kommer til å ta livet av meg, sier en sliten Kristiansen - av mange husket som en fremtredende kommunist og profilert FMV-arbeider.

Unaturlig å bli vasket av menn

For snart fem år siden fikk Kristiansens kone Bjørg stilt diagnosen Alzheimer. Et par år senere ble hun delvis pleietrengende. I dag er hun avhengig av å ha folk rundt seg hele døgnet.

– Sykdommen har gått på voldsomt etter 2016. Bjørg må nå ha hjelp til alt mulig. Også når hun skal vaske seg. Men haken er at kona ikke under noen omstendigheter vil ta i mot pleie fra andre menn enn meg. Kommer det en mannlig sykepleier på døra får jeg ordre om å sende vedkommende hjem. Det betyr at jeg går rundt og gruer meg hver dag for hvem som kommer fra hjemmesykepleien, medgir en fortvilt Kristiansen.

Og legger til:

– I blant hender det at det går 14 dager mellom hver kroppsvask. For helsa mi er blitt sånn at det ikke er alltid jeg klarer å hjelpe til på badet. Jeg er 86 år, har kols og er tidligere kreftoperert! kommer det kontant fra Kristiansen som i yngre år var kjent for å uttale seg utvetydig.

– Skal se hva vi får til

– Har du og familien tatt dette opp med Fredrikstad kommune?

– Utallige ganger. Vi har ringt og vi har skrevet brev. Men eldstedattera mi og jeg får ikke noe annet svar enn at «vi skal se hva vi får til». Det kan gå bra en stund, men så plutselig sender de igjen ut «kælle-sykepleiere». Kjekke menn alle sammen. Men hva hjelper det når Bjørg - som kommer fra en generasjon hvor det absolutt ikke var naturlig at menn utførte intimhygiene -bare vil stelles av kvinner? spør Kristiansen seg.

– Aner du et snev av vrangvilje og prestisje fra kommunens side ettersom hovedvekten av hjelpepleiere og sykepleiere i Fredrikstad kommune tross alt er kvinner?

– Jo, tanken har streifet meg. Det er ihvertfall lite smidig og som sagt provoserende av helse-etaten å holde på sånn. Men jeg velger egentlig å tro det beste om folk - også de som jobber i kommunen. For dette koker jo egentlig ned til et spørsmål om hvordan man organiserer arbeidsdagen for de ansatte i Åpen Omsorg her på Kråkerøy. Ingenting annet! kommer det i klartekst fra ektemann Odd Ragnar Kristiansen.

Dattera Kirsti Kristiansen, pensjonert avdelingsleder i Utdanningsetaten i Oslo, og også bosatt i hovedstaden, legger til:

– I en tid hvor det fremdeles er en betydelig overvekt av kvinner i helse- og omsorgsyrkene bør det være helt unødvendig å utsette min mor og andre kvinner som ikke ønsker pleie av menn for dette. Selv om pappa fortsatt er klar i hodet er han ikke sterk nok til å utføre en helsearbeiders jobb i hjemmet. Så dette er en svært fortvilt situasjon både for både han og mamma, sier Kirsti Kristiansen oppgitt.

– Tar hensyn

– Vi tar hensyn så langt det er mulig, men det kan skje på en aftens- eller helgevakt at det kan komme det kjønn pasienten ikke ønsker.

Dette skriver etatsjefen for hjemmesykepleien i Fredrikstad kommune Wenche Halvorsen i en mail til Demokraten.

Stadig flere menn

– Pasienter velger selv om de vil motta tjenester eller ikke fra personer med annen kulturell bakgrunn eller av annet kjønn, anfører etatsjefen.

– Men må kvinner som ikke ønsker det stelles av menn?

– Det er stadig flere menn i helsesektoren som vi søker etter og ønsker å rekruttere inn i våre tjenester.Det er stadig flere med flerkulturell bakgrunn, hvor vi også ønsker mangfoldet velkommen, poengterer Halvorsen og fortsetter:

– Vi erfarer at det på enkelte vakter kan være flere menn i enkelte team, og det er da ikke mulig å velge det kjønn man ønsker til personlig stell. Vi søker også her å finne løsninger på tvers av teamene i den enkelte virksomhet. Det kan igjen medføre at det kommer flere ukjente inn i andres hjem, som ikke er ønsket.Etatens ressursenhet er også bemannet med flere menn. Har teamet sykefravær, vil det settes inn mannlig vikar om dette passer turnusen, forklarer Halvorsen og understreker:

– Vi tar hensyn så lang det er mulig, men det kan skje at det kan inntreffe at det på en aften eller helgevakt kan komme det kjønn pasienten ikke ønsker.

– Er dette en godt kjent problemstilling i Helse- og Velferdsseksjonen i Fredrikstad kommune?

– Det er en kjent problemstilling at det fra tid til annen oppstår slike utfordringer.

– Hvor mange pleietrengende mennesker (gjennomsnittlig) ber om å bli hensyntatt i forhold til bortvald av kjønn pr. år?

– Det har vi ikke presise tall på blant våre 2000 pasienter. Men det er noen til enhver tid i hver virksomhet, som ber å bli hensyntatt.

– Hva med de etnisk fremmedkulturelle som trolig har langt sterkere skiller mellom mann/kvinne i forhold til f.eks intimvask? Blir det kvinne til kvinne og mann til mann her?

– Vi tar hensyn så langt det er mulig også her. Dette handler om organisering av kompetanse, etnisitet, kjønn, som ikke alltid er forenelig å få til.