annonse

Demonstrasjonstog mot bomring i dag

TAR TIL GATENE
TAR TIL GATENE: - Alle snakker om misnøyen med bompenger. Da bør også demonstrasjonstoget bli kjempestort! forteller initiativtaker Kirsti Nelvik Johansen foran kveldens protestmarsj fra Stortorvet til Rådhuset. (Foto: Arne Børresen)

– Ingen vil ha bompenger. Da bør også alle som er i mot møte opp i demonstrasjonstog i kveld klokka 19 på Stortorvet.

  • Arne Børresen

Det sier Kirsti Nelvik Johansen foran protestmarsj som skal gå fra Stortorvet til Rådhuset.

Forverrer økonmien radikalt

For det er verken Norges Automobilforbund, Frp eller Lastebileierforbundet som står bak bompengeaksjonen, men snarere en 57 år gammel barnemor og barnehagestyrer fra Selbak.

– Jeg fikk idéen mens vi satt på flyet hjem fra en feriereise i Portugal i sommer. Nå må vi gjøre noe for å få slutt på denne politiker-galskapen! 28. august satte jeg i gang å lage plakater. Deretter var det å spre det viktige budskapet ut på facebook, sier den foretaksomme kvinnen i det hun klargjør den siste av 23 plakater som skal brukes i toget.

– Hva er det verste med bompengene, slik du ser det?

– Det verste er at denne veiskatten - for det er jo det vi snakker om - rammer blindt og usosialt. Det ER simpelthen ikke alle der ute som er istand til å betale 15.- 20.000 - eller kanskje 25.- 30.000 kroner i året for å kjøre barna hit og dit. Det samme med mange av pensjonistene; de har simpelt hen ikke tusenvis av kroner å avse. Vi snakker om en radikal forverring av økonomien for de som allerede har lite å rutte med, sier en engasjert Kirsti Nelvik Johansen.

LES OGSÅ : STOPP BOMGALSKAPEN!

Stoppe bompenger i utkanten?

Demokraten: - Har denne demonstrasjonen noe for seg når både Bystyret og Stortinget har vedtatt bompenger for lengst?

Nelvik Johansen: - For den indre bompenge-ringen har nok toget gått. Jeg kan liksom ikke se for meg at de allerede oppsatte kamera-stolpene vil bli tatt ned. Derimot er demonstrasjonen viktig for den neste etappen i Bypakka - det vil si bompengeinnkrevingen ute i distriktene fra 2022-23, sier Nelvik Johansen og understreker:

– Nå har politikerne nettopp fått gjennomført en kraftig reduksjon i busstilbudet ute i provinsen. Ta Skjærviken - som jeg kjenner godt; der går det nesten ikke busser lenger. Er det da riktig at utkanten ikke skal ha kollektivtilbud men istedet få tilbud om å betale en masse bompenger? Dette henger ikke sammen! sier demonstrasjons-lederen opprørt.

– Hvor mange mennesker tror du kommer for å gå i tog?

– Om det kommer 100,- 1000 eller 10.000 er umulig å si. Det som betyr noe er å få synliggjort motstanden. Men utfra den massive misnøyen å dømme burde det komme tusenvis, sier Kirsti Nelvik Johansen til Demokraten.

SE HVA FOLKET I GATA MENER:

Kan ramme Ap

Da eiendomsskatten var tema i 2005 gikk flere enn 3000 i demonstrasjonstog. To år etter mistet Ap makta. Ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) ser ikke bort fra at også bompengesaken kan gi Ap negative konsekvenser ved valget neste høst.

– Det er jo sånn at det partiet eller konstellasjonen som sitter med makta risikerer å bli straffet av velgerne for upopulære vedtak. Dét er ikke noe nytt. Men i bompengesaken vil det være urimelig å straffe Ap alene. Det vil bli helt feil. Alle partiene har jo etterhvert stemt for å få gjennomført Bypakka. Dette fordi vi alle ser at veinettet i- og rundt Fredrikstad må bli bedre, påpeker Nygård.

– Vil demonstrasjonstoget tirsdag få betydning for bompengeringen som planlegges igangsatt neste sommer?

– Nei. Men for den ytre bompenge-ringen, som ligger et stykke fram i tid, kan mostanderne ha noe å kjempe for. Men droppes bompengene blir det heller ingen vei, påminner ordføreren som sist uke uttalte at også han ville gå i tog i den hensikt å få sentrale myndigheter til å betale mer av veiutgiftene.

– Men nå vet jeg ikke om jeg får tid til å gå i toget. Jeg skal også være på et møte på Litteraturhuset - samtidig, opplyser Nygård.

Demonstrasjonstog er klokka 19 fra Stortorvet 11. september.