annonse

- Det gode Kalnes

Sykehuset Østfold Kalnes
Sykehuset Østfold Kalnes:

LESERBREV: - Etter at diagnosen var klar ble jeg overført til overvåkningsavdelingen. Jeg opplever også her at pasienten var i sentrum. Jeg får en pleie og omsorg som er helt enestående, skriver Johnny Normann Pedersen i dette innlegget.

Natt til mandag 29.01.18 ble jeg akutt syk og ringte 113. Etter en obligatorisk tur innom legevakta i Moss, ble jeg sendt direkte til Kalnes sjukehus nevrologisk avdeling. Ved ankomst ble jeg tatt umiddelbart under behandling av et profesjonelt team, med en ung lege i spissen. Behandling og diagnostisering startet umiddelbart. Da diagnosen var klar ble dette medelt meg, og i utgangspunktet burde jeg blitt både redd og fått angst. Men med den vennlighet og omsorg jeg ble møtt med, og den profesjonelle måten diagnosen ble meg medelt, og plan for videre behandling, ble jeg verken redd eller engstelig. Tvert om ble jeg trygg på at dette ville gå bra.

Etter diagnosen var klar ble jeg overført til overvåknings avdelingen. Jeg opplever også her at pasienten var i sentrum. Jeg får en pleie og omsorg som er helt enestående.

Leger og sykepleiere består av mange nasjonaliteter og flere kulturer, noe jeg opplever og registrerer er en styrke både for det faglige og sosiale miljø.

Etter 8 dagers god behandling og «ekte» omsorg var jeg klar for å reise hjem.

Her også viste teamet/sykehuset sin profesjonalitet. Det var ikke bare en utskrivning, men en vurdering fra leger, sykepleiere og fysioterapeut om hvilken hjelp og oppfølgning jeg trengte når jeg kom hjem. De ordnet alt.

Jeg er meget imponert!

En bekjent av meg lå på sykehuset samtidig som meg, vi var begge enig om at det er en betryggelse og ha et så velutstyrt og profesjonelt sykehus i nærområdet.

En takk til dere alle!

Moss 12.02.18

Johnny Normann Pedersen

annonse