annonse

Diskriminerer «de grønne»

PRIVAT - MEN GRØNNE SKILT
PRIVAT - MEN GRØNNE SKILT: – 200 kroner for en bil med grønne skilt og kroner 0,- for en lik bil med hvite skilt. Dette er jo ren forskjellsbehandling, synes nyinnflyttet Fredrikstad-borger Mikkel R. Schmith. (Foto: Arne Børresen)
SKILLER KUN PÅ NÆRING OG PRIVAT
SKILLER KUN PÅ NÆRING OG PRIVAT: – Vi gjør ikke forskjell på grønne skilter og hvite skilter. Vi skiller kun mellom nærings- og privatavfall, understreker FREVARs styreleder Victor Kristiansen. (Foto: )

Han ble avkrevd 200 kroner for å kjøre inn på FREVAR med grønne skilt på bilen, Mikkel R. Schmidt. – Rart når en tilsvarende bil foran med hvite skilt slapp inn gratis, synes 63-åringen.

  • Arne Børresen

Schmidt, som har flyttet til Fredrikstad etter å ha bodd flere steder i Norge, mener det kommunale avfallsmottaket på Øra har en praksis andre kommuner neppe kan vise maken til:

Kostbar papp-levering

– Jeg tviler faktisk på om det finnes kommuner som forskjellsbehandler kundene sine på denne måten. Visst er det vanlig at næringskunder betaler for å bli kvitt søpla si, men privathusholdnings-kunder slipper jo normalt det, sier ex-dansken engasjert.

– Hva skjedde?

– Jeg dro fra mitt hjemsted på Selbak til FREVAR sist uke for å kaste tre større, sammenslåtte pappesker. Vel fremme på Øra trykker på privat-knappen i porten og kjører inn. Etter meg kommer en av FREVARs ansatte løpende som sier jeg må betale 200 kroner for å få kastet pappen fordi jeg har grønne skilt på bilen. Mens samtalen pågår dukker det opp en identisk bil - en liten Jeep Wrangler. Denne bilisten, som hadde langt mer avfall å levere enn meg - slipper å betale. Hvorfor? Jo, fordi den har hvite skilt! sier en forundret Schmidt til Demokraten.

– Hva gjorde du da?

– Jeg betalte 200 kroner. Fordi det var kø inn på port-området hadde jeg ikke noe valg. Jeg kunne ikke rygge tilbake. Så dette ble kostbare pappesker å bli kvitt, konstaterer den nye innbyggeren i kommunen.

Grønne skilt, privat bil

Victor Kristiansen, styreleder ved FREVAR, kjenner ikke til Mikkel Schimths sak, men sier til Demokraten at det ikke lenger skal være forskjell på grønne og hvite skilt ved avfallsmottaket.

– Vi hadde en slik praksis tidligere. Det som betyr noe nå er hvorvidt bilen er privateid eller om den er registrert på et firma. Altså; næring eller privat, forklarer Kristiansen.

– En liten personbil med grønne skilt som er registrert på en privatperson skal med andre ord ikke betale for å levere avfall?

– Det er korrekt, sier styrelederen som understreker at mengden næringsavfall (som ikke skal leveres på avfallsrampen) har gått betydelig ned etter praksisendringen for noen år tilbake.

Mikkel Schmith: – Da skylder FREVAR meg 200 kroner. Jeg kan for øvrig opplyse at en annen ansatt ved FREVAR var uenig med sin kollega i luka at jeg skulle betale fordi jeg hadde grønne skilt.

– Alt i alt svært rimelig

FREVARs styreleder Victor Kristiansen mener avfallsmottaket på Øra er blant landets rimeligste å bruke for publikum:

– Vi har hatt - og har kanskje fortsatt - noe problematikk rundt dette med grønne og hvite skilter. Men kommer du til FREVAR med husholdningsavfall i en bil registrert på en privatperson slipper du å betale noe som helst. Og det tror jeg er ganske unikt. Vi skal drive til selvkost - ja, men jeg tror ikke det er så mange andre kommuner i nærheten hvor folk slipper gratis inn for å bli kvitt avfallet sitt, sier Kristiansen.

Demokraten har sjekket opp forholdene ved Gatedalen i Sarpsborg og hos MOVAR i Moss - som dekker Vestby, Moss, Rygge og Våler kommuner. Ved disse anleggene - unntatt MOVARs avdeling på Vestby hvor vekter i bakken ikke er installert, må alle avfallsleverandører betale:

– Vi praktiserer veiing. Kommer du med ett tonn husholdningsavfall i bilen, enten den har grønne eller hvite skilter, betaler du 970 kroner. Har du med tre pappesker betaler du minsteprisen som er 50 kroner. Men ingen kjører inn gratis med mindre man kommer med spesialavfall som skal avleveres etter særskilte regler, forklarer avdelingsleder Lars Didrik Kittilsen ved MOVAR i Moss.