annonse

Domkirkeruinene - et av verdens flotteste museer

BLANT DE FLOTTESTE
BLANT DE FLOTTESTE: Domkirkeruinen med sitt vernebygg av glass er betraktet som et av de flotteste museer i verden. (Foto: )

Det er ikke så ofte at jeg har hatt noe å gjøre i Hamar, men på biltur nordover bestemte jeg meg for å besøke Hedmark museum og se på de gamle ruinene på Domkirkeodden.

  • Leif Andersen

Veien fra E6 og gjennom sentrum ut til museet er godt skiltet og museet har en stor parkeringsplass. Husk bare å kjøpe billetter ved inngangen for å komme inn i ruinene.

Hamar bispedømme er et av de fem historiske bispesetene i Norge. Det ble opprettet i 1153. Like etter Olav Haraldssons død på Stiklestad i 1030 og helliggjøringen av ham, ble det opprettet bispedømmer i Bergen, Nidaros, Oslo og Stavanger. Bispesetene utgjorde en viktig del av styringen av landet. Ved reformasjonen i 1537 ble bispene fjernet og kong Christian III ble kirkens øverste leder – og alt kirkegods tilfalt ham.

Ødelagt av svenskene

Domkirken ble påbegynt i 1152 og sto ferdig omlag 48 år senere. Under den nordiske sjuårskrigen (1563 – 1570) ble bispegården ødelagt og brent av svenske soldater og også domkirken ble sterkt brannskadet (under den samme krigen hvor også Sarpsborg ble brent ned). Det ble forsøkt noen restaureringsarbeider, men kirken fortsatt å forfalle fram til 1700-tallet. Slik ble den stående helt til man i 1985 pakket ruinene inn i plast på grunn av fuktighet- og frostskader. I 1998 ble et vernebygg av glass, som dekker hele kirkeruinen, reist og som senere er blitt kategorisert sammen med de flotteste museene i verden.

Døpefont som dobøtte

Like innenfor kirkeruinens dør, til venstre, står det en døpefont fra Ottestad kirke i kleberstein fra 1250. I katolsk tid var barnet urent og kunne derfor ikke føres gjennom kirken. Det måtte døpes umiddelbart ved å senkes helt under vann. I dag brukes grunnere døpefonter og stenking av hodet med vann. Etter reformasjonen, hvor alt det katolske ble mer eller mindre sett ned på, ble den utstilte døpefonten (ifølge informasjonsoppslag) brukt som dobøtte!

Utstillinger

Det er ikke bare kirkeruinene som er verdt et besøk på Hedmarkmuseet. I Storhamarlåven er det forskjellige utstillinger og bispegården er under utgraving. I tillegg er det også en flott urtehage på området. I kirkeruinen er det også utstillinger, konserter og det kan arrangeres bryllup der. Kirken er nemlig vigslet.