annonse

En proaktiv og næringsvennlig kommune

ARBEIDSPOLITIKK
ARBEIDSPOLITIKK: En forutsigbar arbeidspolitikk er en forutsetning for å lykkes, og sammen skal vi fortsette denne viktige jobben, skriver Atle Ottesen, gruppeleder Fredrikstad Arbeiderparti

Fredrikstad Næringsforening trekker selv fram kommunens næringsfondsatsing og satsing på sentrumsleder som et viktig bidrag for at antallet arbeidsplasser nå stiger, skriver Atle Ottesen, gruppeleder for Arbeiderpartiet i Fredrikstad.

  • Atle Ottesen

LESERINNLEGG: Pilene peker oppover og vi er inne i en god flyt når det gjelder vekst i antallet arbeidsplasser i Fredrikstad. Gjennom næringsplanen har vi satt oss ambisiøse mål. Vi sier blant annet at arbeidsplassveksten skal øke mer enn befolkningsveksten. Vi må sikre framtidige næringsarealer på Tofteberg og andre strategiske steder.

Arbeiderpartiet har alltid hatt arbeid til alle som jobb nummer en. Det er fordi arbeid er den viktigste nøkkelen til å utjevne sosiale forskjeller. Det å ha en arbeidsplass å gå til, er viktig. Det er viktig for å tjene penger til livets opphold og å skape gode relasjoner til arbeidskamerater. Vi tilbringer store deler av livet vårt på jobben. Derfor vil det alltid være viktig for oss å kjempe for arbeidstakernes rettigheter. Trepartssamarbeidet, det at arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter samarbeider godt og tett, er en forutsetning for å lykkes. Vi har et godt samarbeid med arbeidstakernes organisasjoner, og vi har et godt samarbeid med Fredrikstad Næringsforening.

Det er ikke først og fremst kommunens oppgave å være den som skaper nye arbeidsplasser, selv om det jobber mange dyktige mennesker i kommunen. Det er det lokale næringslivet som har denne oppgaven. Vi som kommune skal være tilrettelegger. Effektiv saksbehandling og reguleringsprosesser er en forutsetning for forutsigbarhet for næringslivet. Kommunens næringsvert skal være en døråpner for bedrifter som allerede er etablert her, og for alle dem som ønsker å etablere seg i Fredrikstad.

Når veksten i antall arbeidsplasser øker, blir også kaken til fordeling større. Høy sysselsetning er viktig for vår felles velferd.

Det er mange som av ulike sykdomstilfeller faller utenfor arbeidslivet. Da skal samfunnet stille opp. Det er et felles ansvar.

Fredrikstad er, og skal fortsatt være, en proaktiv og næringsvennlig kommune. Vi har satt av store summer av tidligere års overskudd til næringsfond, slik at vi kan gi støtte og være fødselshjelper for nye og spennende ideer som vil kunne skape flere arbeidsplasser. Fredrikstad Næringsforening trekker selv fram kommunens næringsfondsatsing og satsing på sentrumsleder som et viktig bidrag for at antallet arbeidsplasser nå stiger.

Gode prosesser, et godt samarbeid og en forutsigbar politikk er viktig for at denne trenden kan fortsette.

Vi forplikter oss til å fortsette denne jobben i et tett samarbeid med næringslivet og arbeidstakerne. Vi vil ha et arbeidsliv med plass til alle. Alle skal bidra, fordi alle trengs.

«Gjør din plikt og krev din rett» er et gammelt og godt uttrykk - det er like viktig i dag.

En forutsigbar arbeidspolitikk er en forutsetning for å lykkes, og sammen skal vi fortsette denne viktige jobben.

Atle Ottesen

Gruppeleder, Arbeiderpartiet Fredrikstad