annonse

Flertall for ny legevaktordning

NY LEGEVAKTORDNING
NY LEGEVAKTORDNING: (Illustrasjonsfoto: NTB scanpix)

Opposisjonen på Stortinget vil endre kravene til bakvakter ved den kommunale legevakttjenesten. Hensikten er å avlaste fastlegene.

  • NTB

– Vi har lenge vært bekymret for at dagens forskriftskrav til kompetanse i legevakt og utrykningsplikt for bakvakt vil svekke fastlegeordningen og kvaliteten i legevakt med lengre reisevei for pasienter til øyeblikkelig hjelp, sier helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe i Senterpartiet.

Sammen med SV, Ap og KrF fremmer Sp onsdag et representantforslag om å endre akuttmedisinforskriftens krav til bakvakt i legevakt. Partiene har flertall på Stortinget og viser til at lang reiseavstand til legevakt er assosiert med redusert bruk av legevakt.

– Resultatene kan bli at innbyggerne perifert i store legevaktdistrikter reelt sett har dårligere tilgang til akuttmedisinske primærhelsetjenester enn innbyggere med kortere avstand til legevakt, hevder Toppe.

Den aktuelle forskriften setter som krav at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin og uten annen vaktkompetanse, slik som turnuskandidater, ikke kan ha legevakt alene. For disse må kommunen ha en ordning med bakvakt som kan rykke ut ved behov.

Fra og med 1. mai er overgangsordningen over, og plikten gjelder for alle kommuner. Men opposisjonspartiene frykter vaktbelastningen for legene mange steder blir for stor, og at legevakttjenester dermed legges ned.

– Kravet til bakvakt med utrykningsplikt vil ikke styrke legevaktordningen, men svekke ordningen i mange steder i landet, og også svekke rekruttering til fastlegeordningen. Jeg forventer at Høie tar signalet raskt, og straks endrer forskriften på dette punktet, sier Toppe.

annonse