annonse

Flytter all våpenforvaltning til Råde

Flytter all våpenforvaltning til Råde
Flytter all våpenforvaltning til Råde: Fra mandag 17. september vil all våpenforvaltning i Øst politidistrikt utføres ved forvaltningsseksjonen i Råde. (Foto: illustrasjonsfoto)

Fra mandag 17. september vil all våpenforvaltning i Øst politidistrikt utføres ved forvaltningsseksjonen i Råde.

  • Tomm Pentz Pedersen

- Våpensøknader og våpen og ammunisjon til destruksjon kan imidlertid fortsatt leveres ved enhver politistasjon eller lensmannskontor i distriktet, sier Heidi Vinsrud, leder av forvaltningsseksjonen i Øst politidistrikt.

I dag er våpenforvaltningen geografisk plassert på to steder, i Råde og Lillestrøm. Flyttingen innebærer at publikum ikke lenger har anledning til å møte i Lillestrøm i forbindelse med generelle våpenspørsmål.

- Antallet personer som fysisk har møtt opp i Lillestrøm er så lite at det ikke er ressursmessig forsvarlig å betjene en egen informasjonsskranke. Vi velger å bruke disse ressursene til saksbehandling, sier Vinsrud. Hun legger til: - Spørsmål om behandling av våpensøknader eller annet våpenrelatert kan fortsatt rettes til våpenforvaltningen via telefon 02800, eller e-post-adressen post.ost@politiet.no. Man kan også møte opp ved forvaltningsseksjonen i Råde, om man foretrekker det, for å få svar på generelle spørsmål.

Ett våpenkontor per distrikt

Bakgrunnen for flyttingen er Politidirektoratets føring om at det kun skal være ett våpenkontor per politidistrikt.

- Vi får nå samlet kompetansen på ett sted, noe som vil gi mer kvalitet i behandlingen av våpensøknader og andre saker som har med våpen å gjøre. Søknader om våpentillatelse og innlevering av våpen og ammunisjon kan fortsatt gjøres ved enhver politienhet idistriktet, så publikum vil i liten grad bli berørt, sier Vinsrud.