annonse

Fredrikstad satte av 700 000 til kjempearrangement - men speiderstyret valgte Indre Østfold

AKTIVITETSOMRÅDE
AKTIVITETSOMRÅDE: Høgtorp Fort i Mysen er et foreslått aktivitetsområde. Her er arbeidsgruppa fra Norges speiderforbund på befaring i september med representanter for kommunene. (Foto: privat)
Norges speiderforbund

Speiderstyret i Norges speiderforbund offentliggjorde i dag at neste landsleir skal arrangeres i Indre Østfold. 10 000 speidere vil sommeren 2021 bygge sitt eget samfunn på jordene ved Korsgård i Askim, skriver forbundet i en pressemelding.

  • Tomm Pentz Pedersen

I januar 2018 sendte NSF en invitasjon om samarbeid om landsleir 2021 til alle landets kommuner. Samtidig ble alle kretsene oppfordret til å engasjere seg i arbeidet, og sammen med kommunene søke om å være vertskap for landsleir 2021.
Både Bamble, Farsund og Fredrikstad var med i vurderingen som gode kandidater, men etter en samlet vurdering av en rekke kriterier, og befaring på de aktuelle leirstedene ble jordene i Indre Østfold valgt.

Satte av 700 tusen kroner

Fredrikstad kommune mente det var tydelig at Norges speiderforbund ville tilbake til jordene på Gudeberg etter «Urban 2002»-leiren. Det framkom under behandlingen av kommunens tertialrapport for 2018 i formannskapet og Bystyret.

Rådmannen mente det var nødvendig å ta økonomisk høyde for kjempearrangementet som samler pluss-minus 10.000 deltakere. 0.7 millioner kroner ble derfor satt av til å legge til rette for den prestisjefylte mønstringen som man trodde skulle finne sted i Fredrikstad sommeren 2021.

Markedsføring av Indre Østfold

Indre Østfold kommune etableres 01.01.2020. Kommunen er en fusjon av kommunene Hobøl, Spydeberg, Askim, Trøgstad og Eidsberg. 

– For den nye kommunen vil landsleiren være en meget god mulighet til å markedsføre Indre Østfolds kvaliteter, kombinert med vår nærhet til Oslo. Vi vil derfor gjøre vårt ytterste for å tilrettelegge for leiren. Dagens kommuner, og den nye storkommunen, har mange i sin politiske og administrative ledelse med bakgrunn i speideren. Det vil gjøre at vi har et godt utgangspunkt fra kommunens side for å bidra til en vellykket landsleir, både for Norges speiderforbund, og for innbyggerne i Indre Østfold, uttaler Thor Hals, ordfører i Askim kommune.

Samarbeid

 –  Her er det sterkt engasjement og solide lederressurser hos lokale speidere og god støtte fra den nye storkommunen. Alt ligger til rette for en vellykket landsleir som støtter opp om Norges speiderforbunds formål, langtidsmål og visjon. Disse er bygget opp rundt de tre overskriftene Speidere vil ut, Patruljen tar ansvar og Speiding når flere, forteller påtroppende speidersjef Håvard Djupvik. 
– Vi gleder oss til å komme til Korsgård, og ser fram til godt samarbeid med både kommunen og innbyggerne.