annonse

Fylkesordfører: – Gratis parkering utenfor sykehuset noe å tenke på

GRATIS SOM VED KJØPESENTRENE
GRATIS SOM VED KJØPESENTRENE: - Å ha en tidsbegrenset gratisparkering foran sykehuset slik mange kjøpesentere har vil være fornuftig, sier fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) (innfelt)til Demokraten. (Foto: Erik Wiggo Larsen)
FOLKEAKSJON
FOLKEAKSJON: Advokat Dennis R. Brorstrøm dro på nyåret i gang en folkeaksjon for gratisparkering ved Kalnes-sykehuset. - Når sykehuset ligger langt ute på et jorde og langt unna nærmeste bysentrum finnes det ingen fornuftige argumenter for betalingsparkeringen, sier Fredrikstad-advokaten. (Foto: )
: Fylkesordfører Ole Haabeth (Foto: )

– Å kunne parkere gratis en time eller to slik man kan gjøre utenfor mange kjøpesentre bør være noe å tenke på også for eieren av Kalnes-sykehuset, Helse Sør-Øst, det sier fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) til Demokraten.

  • Arne Børresen

Haabeth har de siste ukene merket seg Fredrikstad-advokaten Dennis R. Brorstrøms aksjon for å få fjernet det omstridte parkeringsregimet rundt Kalnes-sykehuset hvor stikkordene er rådyre p-avgifter og bøter på løpende bånd.

– Jeg forstår folks frustrasjon. Og jeg synes det er flott at folk engasjerer seg gjennom slike initiativ som Brorstrøm har tatt. Men; Østfold Fylkeskommune har egentlig ingenting med parkeringen på Kalnes å gjøre. Området er Helse Sør-Østs sin eiendom. Derfor har fylkestinget sendt parkeringssaken fra Brorstrøm videre til Helse Sør-Øst sitt styre med anmodning om at de tar stilling til initiativet der, forteller Haabeth:

Demokraten: - Dennis R. Brorstrøm - som nå følges av flere tusen mennesker på nett - synes det er rart politikerne ikke engasjerer seg i saken «halve Østfold» snakker om. Har han ikke et poeng?

Haabeth: - Vel - jeg tror ikke det er naturlig at de ledende fylkespolitikerne kaster seg inn i denne saken så lenge området ikke er vår eiendom. Men at f.eks de politiske partiene engasjerer seg vil jeg jo se som mer aktuelt, påpeker fylkesordføreren.

Tidsbegresenset

Demokraten: - Men har du selv en mening om p-forvaltningen rundt Kalnes-sykehuset?

Haabeth: - Ja, jeg er som folk flest enig skeptisk til de relativt høye p-avgiftene der. Kona har i nyere tid gjennomgått to hofteoperasjoner ved Kalnes, så den dyre parkeringen kan jeg noe om som pårørende. At det private parkeringsselskapet ved Kalnes også er langt hissigere på bøtleggingen enn hva man er i kommunene er jo også kjent for de fleste.

– Bør eieren Helse Sør Øst etterkomme kravet fra advokat Brorstrøm om gratis parkering?

– Personlig synes jeg eieren skal vurdere tidsbegresenset gratisparkering, slik man har ved flere av landets kjøpesentre. Det vil si at man får stå en time eller to uten å betale. Mange av brukerne og de pårørende er dessuten oppe i helt spesielle livssituasjoner, hvor det haster med å komme inn i sykehuset. Da mener jeg det er fornuftig at man slipper å tenke på betalingsautomater og den slags, resonnerer Haabeth.

– Hvorfor må det i det hele tatt innkreves p-avgift foran et sykehus som ligger utenfor «allfarvei»?

– Når målet fra statlig hold er 0-vekst i biltrafikken i Østfold fra 2014 til 2030 må nok de fleste grep for å dempe bilbruken vurderes. Å få folk til å velge kollektivtrafikk-tilbudene eller gå eller sykle til jobb er en viktig målsetting. For Kalnes sin del er det riktignok få ansatte, brukere eller pårørende som har gang- eller sykkelvei som noe alternativ. Men for de som har litt lenger avstand er håpet at man benytter seg av de kollektiv løsningene, sier Haabeth til Demokraten.

– Formidabel respons

– Jeg kan ikke bevege meg på gata uten at folk takker for gratisparkerings-initiativet, forteller advokat Dennis R. Brorstrøm.

Det var FB som tidlig i januar først bragte nyheten om den profilerte advokatens opprør mot p-politikken ved Kalnes.

Entydige tilbakemeldinger

– Jeg forstod fort at jeg hadde engasjert meg i en sak publikum gjerne vil støtte opp om. Og tilbakemeldingene jeg har fått både på gata og på nettet er stort sett helt entydige: Foran et sykehus som ligger gudsforlatt til langt ute på et jorde er det knapt noen som forstår hvorfor du skal betale for å parkere, sier Brorstrøm til Demokraten.

Han legger ivrig til:

– Folk i tusentall følger denne saken nå. Men fra politikerne er det dørgende stille. Hvorfor følger ikke de folkevalgte opp folkets sterke meninger om denne saken? spør Brorstrøm seg.

Demokraten: - Politikerne - de som har uttalt seg - har siden sykehusbyggingen ble vedtatt oppfordret ansatte og pårørende om å ta bussen, slik at bilbruken kan reduseres?

Brorstrøm: - Ja - og dette er en fantastisk god tanke. Utfordringen er at kollektivtilbudet til Kalnes absolutt ikke ble slik det var tenkt. Det går ikke busser til Kalnes fra «alle steder» i ett sett og til alle døgnets tider. Slik dette sykehuset er lokalisert kommer man ikke utenom utstrakt bruk av bil. Det vet vi alle. Og så lenge kollektivtilbudet ikke er godt nok bør bilistene slippe å betale for parkeringen, understreker Brorstrøm som nå venter i spenning på Helse Sør Øst sin behandling av saken.

annonse