annonse

Håper å slippe omlasting i Rotterdam

SOYABÅT
SOYABÅT: Genco Charger er en av omkring 15 soyabåter som årlig har anløp ved Denofas kaianlegg. (Foto: Dag Magnus Nielsen)
LOSSING
LOSSING: En av anretningene som losser soyabønnene fra skip til fabrikk. Vanligvis tar lossingen tre-fire dager. (Foto: Dag Magnus Nielsen)

Denofa befrakter noen av de største skipene og er følgelig en av bedriftene som først vil merke negative konsekvensene av en dårlig mudret farled.

  • Dag Magnus Nielsen

- Slik det er i dag kommer soyabåtene så vidt inn med lasten, men forholdene i farleden blir stadig dårligere og hvis ingenting gjøres kan konsekvensene bli dramatiske, sier Bjørn Rask Thomsen, administrerende direktør ved Denofa.

Bakgrunn: Farleden inn til Borg Havn har blitt to meter grunnere

Rotterdam

- Hvis det manglende vedlikeholdet av farleden får fortsette kan det hende vi må frakte soyabønnene via Rotterdam. I stedet for å ta imot bulk-forsendelser rett fra produsentene i Amerika, vil vi måtte laste om i Nederland.

- Da må vi befrakte skip som ikke trenger like dyp farled den siste etappen fra Rotterdam til Øra, forklarer Thomsen.  

Mindre økonomisk, mindre miljøvennlig

- En slik ordning gir et større karbonavtrykk samtidig som de årlige kostnadene vil stige med mange millioner. I et typisk år har Denofa et overskudd på en-tre prosent, så det skal ikke mye til før vi merker det på bunnlinjen.

Thomsen forteller også at dette scenariet vil forringe Denofas konkurransedyktighet og gi betydelige utfordringer.

Større farled gir muligheter

- Samtidig som vi for all del må unngå en ytterligere forringelse av farleden, er vi i utgangspunktet positive til et mudringsprosjekt som gir rom til større skip -forutsatt at havmiljøet blir godt ivaretatt.

- Da får vi muligheten til å ta imot større leveranser, noe som kan spare både miljø og transportutgifter. Da vil det heller ikke være utenkelig for Denofa å investere i et lager med større kapasitet, sier Thomsen.

Bystyret positive til mudring

Større skip

Mudres «renna» til tolv meters dybde og 150 meter bredde, vil farleden være i stand til å ta imot skip med en lengde opp til 205 meter, skriver Borg Havn i en e-post til Demokraten.

Det innebærer at såkalte «Handymax» skip -tørrlast-båter kapable til å frakte inntil 50 000 tonn last- kan legg til ved Borg Havn.

Denofa, som har omkring 15 anløp i året, vil dermed slippe unna med bare åtte-ti båter.

- Akkommodering av slike skip forutsetter dog mudring ved vår egen kaiplass, understreker Thomsen.

annonse