annonse

Hele partiapparatet sprengjobber før KrFs skjebnemøte

KRF:
KRF: KrF er splittet i synet på hvem partiet bør samarbeide med, noe som kommer til uttrykk gjennom holdningene i partiledelsen. Nestlederne Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad er uenige med sjefen, Knut Arild Hareide (Foto: Heiko Junge )

Hele partiapparatet i KrF jobber nå på spreng for å være klar til å ta skjebnevalget om samarbeidspartnere på det ekstraordinære landsmøtet om fire uker.

  • Steinar Schjetne

Det er et enormt partiapparat landet rundt som nå jobber på spreng med å forberede seg etter at leder Knut Arild Hareide for en uke siden ga sitt klare råd om hvor han ønsker at partiet skal søke samarbeid: Mot sentrum og til venstre. 

Temaet er av en så kritisk art, at det bare er partiets øverste organ – landsmøtet – som kan gjøre det. Vedtaket og KrFs veivalg blir fattet 2. november – på mange måter en skjebnedato i norsk politikk – både for KrF, Hareide og ikke minst statsminister Erna Solberg (H).

Solberg og hennes regjering kan bli tvunget til å gå av allerede ved høstens behandling av statsbudsjettet for neste år hvis partiflertallet følger Hareide.

Totalt skal 193 delegater plukkes ut til det ekstraordinære landsmøtet, 191 av dem har stemmerett i spørsmålet om samarbeidsvalg. 151 delegater pekes ut av fylkeslagene. I tillegg har stortingsgruppa, sentralstyret, KrF Kvinner og ungdomspartiet til sammen 40 delegater.

Ti av 16 klare

Ti av KrFs 16 fylkeslag hadde torsdag ettermiddag svart på NTBs spørsmål om tid og sted for deres ekstraordinære fylkesårsmøter – blant dem de to største lagene: Agder og Rogaland. De holder sine fylkesårsmøter henholdsvis 26. og 20. oktober.

Østfold, Akershus og Telemark kaller inn sine folk til ekstraordinært årsmøte henholdsvis 30., 29. og 24. oktober. Troms og Finnmark KrF er ett fylkeslag, men avholder to møter, henholdsvis 27. og 22. oktober. Nordland tar sikte på å bruke hele helga 27. og 28 oktober, mens Trøndelag og Nordland føyer seg inn i rekken av fylkeslag som bruker den siste lørdagen i oktober.

Men den omfattende prosessen starter ikke der. Lokallagene rundt om i landet må drøfte samarbeidsspørsmålene før de reiser til sine respektive fylkesårsmøter. Der blir delegatene utpekt og mandatet deres vedtatt.

Hedmark har allerede hatt fylkesstyremøte, og varsler nå sannsynlig støtte til Hareides linje under årsmøtet mandag 22. oktober.

– Vi regner med relativt tydelig støtte til partilederen. Det avspeiler stemningen i fylkesstyret og de tilbakemeldingene vi har fått utenfra, sier fylkesleder Oluf Maurud til NTB.

Fristiller delegatene

Et spørsmål som kan bli avgjørende under den endelige voteringen på landsmøtet 2. november, er om delegatene skal bindes i sin stemmegivning eller fristilles til å stemme etter egen, personlige overbevisning.

I Telemark og Akershus opplyser fylkeslederne, Erik Næs og Arne Willy Dahl, til NTB at de anbefaler fristilling av delegatene. Det samme gjør Svein Iversen i Finnmark og Troms, som skriver i en epost at «Vi har ikke tradisjon i å binde delegater. Det er heller ikke lagt opp til det fra fylkesstyret sin side».

Heller ikke Agder KrF ligger an til å sende delegater til landsmøtet med binding, men opplyser at laget mest sannsynlig vil velge delegater som er representative for synene i fylkeslaget, slik at man kan vente at Agder-delegasjonens stemmer totalt sett avspeiler meningene lokalt. Flere fylkeslag oppgir det samme – ingen tradisjon for binding og trolig representativ delegasjon.

Et splittet parti

Det er vel kjent at KrF alltid er blitt revet mellom en liberal og en konservativ fløy. Det kommer til syne helt til topps i partiet – hvor Hareide ikke har fått med seg nestlederne på sitt råd til partiet – og i stortingsgruppa, som er delt mer eller mindre på midten i spørsmålet om samarbeid.

En rundspørring NRK har gjort blant lokallagslederne, viser at det også på lavere nivåer i partiet er betydelig splittelse i synet på foretrukne samarbeidspartnere. Rundt 42 prosent av de som har svart er uenige i Hareides anbefaling, 34 prosent er enige, mens 23 prosent vet ikke eller vil ikke svare på NRKs spørsmål.

annonse