annonse

Høy feber på Kalnes

LEDER
LEDER: (Foto: Erik Wiggo Larsen)

LEDER: Det blåser friskt rundt Sykehuset Østfold når temaet dreier seg om belegg, kapasitet og korridorpasienter. I november sa klinikksjef medisin, Einar Gløersen, følgende til oss: «Pasientene som må ligge på korridoren, er selvfølgelig ikke fornøyde med det. Det har jeg stor forståelse for, sykehusets mål er at alle pasienter skal få eget enkeltrom når de blir innlagt på Kalnes».

  • Tomm Pentz Pedersen

Pasient Vidar Andersen skrev i et leserbrev til oss om sine opplevelser i korridoren på Kalnes. Korridor-pasienten ble henvist til å bruke et toalett(bad) som også alle andre hadde tilgang til. Mye støy, konstant lysstyrke hele døgnet og følelsen av å være til allmenn skue var slik han beskrev situasjonen. Statistikk som vi ba om sent i fjor viser at Kalnes-sykehuset sist høst i snitt hadde like mange korridor-pasienter som det tidligere Østfold-sykehuset på Cicignon hadde høsten 2013. 

Selvfølgelig er det ingen som ønsker korridor-pasienter. Flere anonyme kilder har meldt om utfordringer helt fra åpningen av det nye sykehuset på Kalnes. For to år siden hevdet fire ansatte at direktør Just Ebbesen «drar det psykososiale arbeidsmiljøet ad undas».

I et leserbrev sist torsdag skriver leder for Sykepleieforbundet Østfold at nesten halvparten av staben på enkelte avdelinger har sluttet og at arbeidspresset konstant er høyt. I et intervju med oss i januar 2017 var forøvrig Ebbesen klar i sin tale: «Målet er krystallklart, vi skal ikke ha korridorpasienter og alle skal få enerom!»

Frustrerte anonyme kilder, tillitsvalgte som roper varsko, innføring av Kalnes som lokalsykehus for innbyggerne i Vestby og en direktør som vi til tider oppfatter som sprikende i sine uttalelser medfører komplikasjoner. Sykehusdrift berører og engasjerer oss alle - nå må det gjennomføres en intern «samhandlingsreform» på Kalnes! 

annonse