annonse

Jakter nye Østfold-ambassadører

ØSTFOLD-AMBASSADØRER
ØSTFOLD-AMBASSADØRER: Jakter nye Østfold-ambassadører

I et år har 12 østfoldinger spredt fra hele fylket vært med på ambassadørprogrammet til Mulighetsriket. Dette har vært en suksess og nå rekrutteres inntil 12 nye. Kriteriet er tilknytning, engasjement og tro på Østfold.

  • Tomm Pentz Pedersen

– Å skape positive oppfatninger av Østfold er viktig. Gjennom ambassadørprogrammet skal vi heve kunnskapen og kompetansen om Østfold. På denne måten tror vi at flere vil få øynene opp for mulighetene i fylket vårt, og ønsker å etablere seg med bolig, næringsvirksomhet og nye arbeidsplasser her, sier Arild Bjørn Hansen i styringsgruppa til Mulighetsriket i en pressemelding. 

Han er direktør i SpareBank1 Østfold Akershus, og er sammen med bankens to stiftelser initiativtakeren til ambassadørprogrammet som nå rulles ut for andre gang.

Gjennom programmet skal de utvalgte få muligheten til å utvikle seg og sin stemme. På den måten kan de bidra til å få frem de gode historiene og sette Østfold, stedene, byene og næringslivet tydeligere på kartet.
 
- Hva kan så en konkret oppgave for en Østfold-ambassadør være?

– En typisk oppgave kan for eksempel være å profilere Østfold godt i sosiale medier, men man kan også bli spurt om å holde foredrag, eller profilere fylket i andre sammenhenger hvor dette er naturlig. Det viktigste er å fortelle gode historier fra Østfold-samfunnet, og gjøre flere oppmerksomme på alt vi kan tilby, sier Arild Bjørn Hansen. 

Siv Henriette Jacobsen er leder i Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold, som står bak Mulighetsriket. Hun mener ambassadørprogrammet er et klokt grep som har og vil bidra til økt kunnskap og interesse for Østfold. 

– Målet er å få frem flere fortellinger fra Østfold, og på sikt skape flere arbeidsplasser i fylket vårt. Ambassadørene skal være med å øke folks kunnskap om og kjennskap til Østfold, sier Jacobsen.