annonse

Juridisk tjenesteyting og trykk på glass

Spennvidde
Spennvidde: Nyetableringene i Fredrikstad spenner fra juridisk tjenesteyting til trykk på glass. (Foto: )

Det har vært åtte nyetableringer i Fredrikstad distriktet den siste uken.

  • Erik Wiggo Larsen

ADVOKATFIRMAET HOHMANN AS Juridisk tjenesteyting. Daglig leder: Petter Curteis-Hohmann.

ALEX GRÄNGFORS CONSULTING Konsulenttjenester innen økonomi, virksomhetsutvikling, trening, prosjekt og salg. Innehaver: Alex Johan Emil Grängfors.

DEKORGAVER ROY ERIKSEN Produsere trykk på glass, kopper og andre ting som puter, klær osv. Innehaver: Roy Eriksen.

EUMED AS Legevirksomhet, investering i eiendom, aksjer og annet som naturlig faller inn under dette. Daglig leder: Corina Strømme.

NORDISK FORM AS Formidling av brukskunst og møbler. Daglig leder: Thomas Alexander Svensholt.

OLSEN IMPORTS Dropshipping. Selger mobildeksler. Innehaver: Magnus Nicolai Olsen.

TEMPLOGGER PER OWE MONKVIK Kjøp og salg av elektronisk utstyr og tjenester. Innehaver: Per Owe Monkvik.

WROLDSEN HOLDING AS Eie og forvalte aksjer og andre verdipapirer,samt investering i fast eiendom og deltagelse i selskaper eller virksomheter. Daglig leder: Christin Wroldsen.

annonse