annonse

Kulturskolen i Fredrikstad henter inn spillutvikler

Spillutvikling på timeplanen
Spillutvikling på timeplanen: Som en av landets første kulturskoler hentes det nå inn kompetanse innen spillutvikling.

Som en av landets første kulturskoler hentes det nå inn kompetanse innen spillutvikling. Satsningen er et resultat av kulturskoleavdelingen E6 Østfold medieverksteds rolle som regionalt ressurssenter; et mandat de har fått av Viken Filmsenter, skriver Kulturskolen i Fredrikstad i en pressemelding.

- E6 Østfold Medieverksted har lang erfaring med undervisning i animasjon og film/video; spillutvikling er derfor en naturlig utvidelse av vår virksomhet. Spillutvikling blir en ny arena for barn og unge til å utrykke seg kreativt og nå har vi ressursen på plass for å kunne utvikle dette, sier avdelingsleder Trond Ola Mevassvik.

- Satsning på spillutvikling er unik for selv om spill og spillutvikling har eksistert lenge så har det kun i nyere tid fått plass i den nasjonale film- og kulturpolitikken. Med bakgrunn i at E6 Østfold medieverksted har lang erfaring med utvikling av kurs og undervisningstilbud for barn og unge, var det naturlig for Viken filmsenter å søke samarbeid med medieverkstedet når det nye fagområdet spillutvikling nå skulle utvikles. Kulturskolen i Fredrikstad er entusiastisk over avdelingens rolle og alle mulighetene dette vil gi for barn og unge i Fredrikstad og i regionen - både som talentutvikling igjennom stipendordningen Viken Ung-stipend for spillutvikling og nybegynnerkurs for ungdom i Fredrikstad.

- Vi jobber for at spillutvikling skal bli et fast tilbud ved Kulturskolen i Fredrikstad, men vi må jobbe systematisk og utviklende og prøve ut mulighetene i faget først, avslutter Kulturskolerektor John Einar Halvorsrød.