annonse

Listhaug og dobbeltsporet – de politiske mantra

: Bildetekst x (Foto: )

Sylvi Listhaug og dobbeltsporet er det enhver Arbeiderparti-politiker nå kan anvende i sin retorikk. Listhaug fordi hun stimulerer til hatet i samfunnet, utsettelsen av dobbeltsporet fordi det er et svik mot pendlerne og bo- og næringsutviklingen

  • Gunnar Bodahl-Johansen

Sylvi Listhaug, dobbeltsporet – og la oss ta med samferdselsminister Ketil Solvik Olsen – har blitt de lokale og sentrale Arbeiderparti-politikeres mantra, de «hellige» og kraftfylte ordene. I indisk religion er et mantra opprinnelig et vers i de eldste kjente hinduistiske skrifter i India, Veda. Når Fremskrittspartiet skal tas, er det bare å si Listhaug og dobbeltspor, så kommer alle argumentene. I alle politiske partier sys argumenter sammen på sentralt hold og sendes utover og nedover i rekkene.

Det har vært hatmeldinger på sosiale medier og i avisenes kommentarfelt før Listhaug kom på banen, og vi kommer sikkert til å se slike meldinger etter at Listhaugs tid er over. Men hun har gjort det lett for sine politiske motstandere å bruke henne i sin argumentasjon. Som statsråd stilte hun i en egen klasse. Vi husker den voldsomme kritikken hun møtte etter reisen hun foretok til Sverige i august i fjor. Da uttalte jusprofessor Mads Andenæs at Sylvi Listhaug bidrar til hatprat som fører til voldelige handlinger. 9. mars i år publiserte hun på Facebook et bilde av maskerte menn med våpen ledsaget av følgende bildetekst: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. Lik og del.» Fordi innlegget - som både var usaklig og kunne gi grobunn for hatmeldinger mot Arbeiderpartiet - satte hele regjeringsprosjektet i fare, var det uforståelig at ikke Erna Solberg og Siv Jensen ryddet opp før trusselen om regjeringskrise ble en realitet. Dermed var det i realiteten opposisjonen som satte foten ned for Listhaug, som svarte med et voldsomt angrep på Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre. Det er alltid farlig når noen mener de har sett lyset og verken vil eller kan se saken fra andre sider enn sin egen. På den annen side må ikke ethvert politisk utsagn tolkes som en hatmelding! Det kan føre til en svekket ytringsfrihet.

Etter planen skulle dobbeltsporet til Fredrikstad vært en realitet i 2024, og reisetiden skulle bli på 47 minutter. Nå har Bane Nor fastsatt at Inter City til Moss skal stå ferdig som planlagt i 2024, mens Fredrikstad må tåle en utsettelse på tre år til 2027. Sarpsborg må drøye ventetiden fra 2026 til 2029. Det er selvfølgelig trist for Fredrikstad-pendlerne som nå sitter på toget en time og ti minutter. I dag har vi 21 togavganger fra Fredrikstad til Oslo i tidsrommet 04:36 til 22:38, og 21 avganger fra Oslo til Fredrikstad mellom 06:10 og 00:01. I rushtiden er det to avganger i timen. Når Follobanen er ferdig i slutten av 2021, halveres togtiden mellom Ski og Oslo, noe som gjør at togtiden mellom Fredrikstad og Oslo også forkortes med 10 minutter. Reisetiden blir dermed en time. Pendlerne (jeg har selv pendlet i ti år) vil alltid ha så kort reisetid som mulig, Men et like viktig krav er at togene er i rute og at komfort og teknologi er bra. I vår opplevde jeg flere ganger at det var flere passasjerer enn sitteplasser, og konduktørene som får «kjeften», oppfordret irriterte passasjerene å klage til NSB.

Utsettelsen av dobbeltsporet skyldes ifølge Bane Nor at det både er dårlige grunnforhold i Østfold og manglende kapasitet i entreprenørbransjen til å gjennomføre utbyggingen. Samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen sier at han er lei seg for at han ikke hadde denne kunnskapen tidligere, mens entreprenørbransjen stiller seg uforstående til påstandene om for dårlig kapasitet. Arbeiderpartiets løsning er å kaste regjeringen slik at Arbeiderpartiet kan bygge dobbeltsporet til fastsatt tid. Men når dobbeltsporet utsettes – vi må anta etter samferdselsministerens og regjeringens beste skjønn – reiser det seg motspørsmål til den politiske fordømmelsen vi nå opplever: Er det slik at hyppigheten og regulariteten vi i dag har på Østfoldbanen, virkelig hindrer utbyggingen og utviklingen av bo- og arbeidsmarkedsregioner langs Østfold-banen? Betyr manglende beslutninger om valg av trase - dobbeltsporet kommer, det er bare utsatt - virkelig båndlegger så store arealer at større industri- og boligutbygging ikke kommer i gang? Eller med andre ord: Fører utsettelsen til den katastrofen opposisjonen hevder? Noen saker blir jo til politikk for politikkens skyld!

annonse