annonse

Natt til fredag blir det i perioder kun ett kjørefelt på Fredrikstadbrua

ASFALT:
ASFALT: Natt til fredag blir det i perioder kun ett kjørefelt på Fredrikstadbrua (Foto: Tomm Pentz Pedersen)

Natt til fredag blir det i perioder kun ett kjørefelt på Fredrikstadbrua. Aktiviteten er stor, forteller Stein Andersen i Statens Vegvesen. - Det legges to og «ettlags» dekke. Det vil si det legges først ut en membran under asfalten og deretter et bindelag og et slitelag på viaduktene.

  • Tomm Pentz Pedersen

Lagene blir på totalt 80mm og ett 60mm tykt slitelag i buespennet (ca.200m). Slitelaget er av typen Sma11 som er en mer slitesterk asfalt slik at syklusene for reasfaltering forhåpentligvis blir  lengre, fortsetter han

-  Er nå snart to baner ferdige? 

 - Ja, men det gjenstår noen arbeider med rekkverket før vi setter på trafikken midlertidig på nedstrøms- og oppstrøms side. Omlegging er planlagt rett før helgen.

-   Kan man forvente mer, mindre eller slik det er nå – når det gjelder kø?

-   Vi forventer ingen endringer i trafikkbildet etter den midlertidige omleggingen.

Ett felt om natten

-   Vil det fortsatt bli nattestengninger?

- Det vil fortsatt bli redusert framkommelighet enkelte netter på grunn av arbeidene som nå skal foregå i midtfeltet med trafikk på to sider som jo er en HMS-utfordring. Første natt med ett felt er planlagt natt til mandag (etter 24:00) og deretter flere netter til uka fra 21:00 – 06:00 – avhengig av været. Membranutlegging krever tørt vær. I månedsskiftet september /oktober er det planlagt å skifte ut den lenge omtalte skadde portalbjelken mot Østsiden. I den forbindelse vil brua bli helt stengt enkelte netter. Her vil vi sende ut en egen pressemelding nærmere tidspunktet for dette.
 

Ferdig i oktober

- Hvordan er fremdriften i forhold til ferdigstillelse?

- Ferdigstillelse  i alle felt er planlagt i midten av oktober, men vi er væravhengig hva gjelder asfalteringen som allerede nå er to uker forskjøvet. Vi skal så snart asfalteringsarbeidet er ferdig, montere et rekkverksskille mellom trafikken og gang-/sykkelfeltet som vil ta tid, men entreprenøren har lovet å sette på mye mannskap slik at vi håper å holde opprinnelig frist som er 1. november hva gjelder det synlige arbeidet over og under brua.


- Er det fastsatt en endelig dato for når den store jobben med Fredrikstadbru er ferdig?

- Arbeidet med Fredrikstadbrua følger den opprinnelige planen, i grove trekk.

Det store restaurerings- og oppgraderingsarbeidet med Fredrikstadbrua startet høsten 2015 og har en kostnadsramme på 200 millioner kroner.