annonse

Rehabilitering: – Når livet blir snudd på hodet

Den nyetablerte avdelingen hverdagrehabilitering sliter med å promotere seg selv til Fredrikstad borgerne. Fra venstre
Vil nå ut til folket: Therese Arefjord, Tonje Lillefoss, Anne Skauen og Tone Gustavsen. (Foto: TOMMY SKAUEN)
Store fremskritt
Store fremskritt: Mary Magnussen (88) har hatt store fremskritt og har klart å nå alle målene. Dette takker hun teamet ved hverdagsrehabiliteringen for. (Foto: )
Fått tilbake hverdagen
Fått tilbake hverdagen: Tove Ragnhild Strand (72) ble ferdig med hjelpen av ambulerende rehabiliteringsteam for omtrent ett år siden og er veldig fornøyd med tilbudet. Her sammen med sykepleier Marianne Skolsvik (Foto: Tommy Skauen)
Tilbake bak styret
Tilbake bak styret: Til tross for en motorsykkelulykke for rundt syv uker siden vil Ivar Christensen (54) tilbake på motorsykkelen. (Foto: Tommy Skauen)
Daglig trening
Daglig trening: Mary Magnussen (88) har fått et skreddersydd treningsprogram for å lettere klare seg alene hjemme. (Foto: )

Etter et besøk hos legevakten grunnet et fall hjemme, ble 88 år gamle Mary Magnussen henvist til hverdagsrehabilitering..

  • Line Ingwersen

Dette er en ny tjeneste i Fredrikstad kommune som for fullt ble etablert i januar 2018 og har fokus på opptrening, forebygging og rehabilitering for eldre i deres nærmiljø og eget hjem.

– Målet med tjenesten er få brukeren til økt egenmestring og til å leve lengst mulig i hjemmet, med best mulig livskvalitet og samtidig føle seg trygg der, forklarer ergoterapeuten Tonje Lillefoss og sykepleieren Tone Gustavsen på besøket hos Mary.

Den nye tjeneste trenger, slik som ART, å bli mer kjent for kommunens innbyggere

– Folk vet ikke i tilstrekkelig grad om oss ennå. Vi må gjøre oss bedre kjent gjennom undervisning internt og eksternt, og i sosiale medier. Gode egenopplevde historier fra de som har motatt hverdagsrehabilitering treffer innbyggerne, forteller avdelingssykepleieren, Therese Arefjord.

Hva er viktig for deg?

Mary har fått hverdagsrehabilitering-teamet hjem til seg på Kjøkøy i fem uker og har hatt store fremskritt. Det takker hun det nyetablerte rehabiliteringsteamet for.

Mary fikk besøk av teamet på døren hvor de sammen skulle finne frem til målene hun hadde for den intensive hjelpen hun skulle få. Teamet spør alltid den nye brukeren «hva er viktig for deg?» og «hvilke aktiviteter er viktig for deg å mestre i ditt liv nå?» Tjenesten er brukerstyrt og det er brukers mål som betyr noe.

– Vi som fagpersoner setter ofte noen mål om hva vi tenker hadde vært viktig for oss om vi var i brukerens sko, men våre meninger om hva som er viktig blir liggende igjen på kontoret, understreker Tonje.

Mary hadde klare og for henne overaskende mange mål hun kunne ønske hun klarte å gjøre i hverdagen.

– Jeg ville bli så frisk at jeg kunne klare å reise ned til leiligheten på Gran Canaria. Dette ønsket var veldig høyt hos meg. Jeg ville klare å dusje alene uten hjelp fra hjemmesykepleien også ville jeg klare å gå bedre og føle meg tryggere på det. Det siste jeg også ville klare var å være med på naboduganden. Jeg ville være en del av det. Fordi ting gikk så bra dukket det opp enda et mål underveis, jeg vil kunne danse når jeg først er nede på Gran Canaria.

-Jo eldre, jo friskere

Den ny-etablerte tjenesten ser ut til å ha gitt resultater for flere av kommunens innbyggere. Både ansatte og ledere er fornøyd med utvikling av tjenestetilbudet.

– Vi vet jo også at det er gode resultater nasjonalt, så dette må vi få til sier virksomhetslederen Anne Skauen.

– Av 55 brukere har 20 fått redusert tjeneste hjemmesykepleie,11 hadde ingen tjeneste verken før eller etter oppstart, 5 har økt tjeneste grunnet såroppfølging, sykehusinnleggelse og forverring av den opprinnelige sykdommen. Resten har hatt samme tjeneste før og etter og noen jobber vi fortsatt med, men det viktigste er bedre livskvalitet for alle disse brukerne, noe som er vanskelig å måle. Per nå har 34 brukere oppnådd sine mål og er tilfreds med dette, forklarer avdelingssykepleieren.

Mary nådde målene

Når det gjelder Mary klarte hun å nå alle målene sine med god hjelp fra rehabiliteringsteamet og daglig oppfølging fra hjemmetreneren Jeanett. Dessuten har Mary blitt mindre avhengig av hjemmesykepleien og i stand til å mestre sitt liv i enda større grad enn før.

– Jeg klarte faktisk å nå alle målene mine. Famille og venner kjenner meg nesten ikke igjen. Det hadde jeg aldri drømt om for fem uker siden. Jo eldre du blir, jo friskere blir du, avslutter Mary.

Ambulant rehabiliteringsteam (ART)

Det tverrfaglige lille, men velfungerende teamet, ble etablert for rundt fem år siden. Rehabiliteringsteamet skal gi intensiv og tverrfaglig bistand til rehabilitering i hjem og/eller i nærmiljø i en tidsavgrenset periode. Dette tilbudet er gratis. Sammen jobber teamet og brukeren med å nå målene brukeren har satt seg, uavhengig av diagnose.
– Dersom man har opplevd et plutselig funksjonsfall, og kjenner at det nå er et gap mellom den hverdagen man ønsker å ha og den man klarer å få til på egen hånd, kan det være aktuelt med bistand fra ART i en kortere periode, forklarer sykepleieren, Marianne Skrolsvik.

Glimrende tilbud

En av brukerne det ambulante rehabiliteringsteamet har hjulpet tilbake til et rimelig normalt liv er Tove Ragnhild Strand (72). Hun ble ferdig med seks ukers hjelp for rundt et år siden. Den blide 72-åringen var en god kandidat for ARTs tjenester.
– Jeg hadde vært akutt syk og var ikke stand til å gå og greie meg selv hjemme. Jeg hadde et korttidsopphold på Fredrikstad korttidsenter. Ergoterapeutene der søkte meg over til ART. Ellers hadde jeg ikke visst om dette tilbudet. Jeg viste ingen ting om helsetjenester i Fredrikstad som faktisk er glimrende.

Døgn og dagavdeling

Døgn og dagavdeling er et tverrfaglig team lokalisert ved helsehuset på Kråkerøy. Her kommer pasienter med behov for en tidsavgrenset tverrfaglig rehabilitering i institusjon. Både bruker og ansatte jobber alle mot samme mål, få pasienten til å få et fullverdig liv hjemme.
– Målet med oppholdet her er å komme tilbake til det normale så mye som mulig, forklarer Bodil Manskow.
– Her kommer det pasienter med ulike diagnoser og ulik fall i funksjon, men det handler om å få pasienten mest mulig tilbake der han/hun har vært. Da jobber alle gruppene sammen tverrfaglig for å prøve å nå dette målet, forklarer avdelingslederen Anne Grethe Tønnesen som har vært med på å bygge opp rehabiliteringstilbudet i Fredrikstad kommune.

Motorsykkelkrasj

En av pasientene som ligger i en av de 12 sengene er Ivar Christensen som kom i en motorsykkelulykke for drøyt syv uker siden og har som følger av mange brudd i hele kroppen slitt med å klare seg selv. Den forholdvis unge pasienten har klare mål for oppholdet.
 – Jeg skal klare meg selv hjemme. Jeg har jo alltid klart meg selv. Jeg skal også tilbake i jobben jeg har i Canal Digital.

Motorsykkelentusiasten er ikke redd for å kjøre sykkel igjen, selv etter ulykken.
 – Jeg har begynt å se på ny sykkel allerede. Jeg er ikke skremt, men jeg kommer nok til å ta det roligere. Jeg er med i en klubb med et godt miljø og ønsker å fortsette der. Ulykker er sånt som skjer, og nå har jeg forhåpentligvis tatt min del.

Storfornøyd

Det ser ut til at mange av pasientene som kommer til døgn og dagavdelingen i Fredrikstad kommer hjem. Betyr dette også at brukerne er fornøyd med tjenesten? Christensen er storfornøyd med å komme til avdelingen i helsehuset.


 – Jeg tror ikke jeg kunne ha kommet noen bedre plass. De bryr seg om folk. Jeg tror også de har litt bedre tid her til hver pasient. Jeg føler at jeg blir sett her.