annonse

Rett diagnose for sykehuset på Kalnes?

KALNES
KALNES: Sykehuset Østfold (Foto: Erik Wiggo Larsen)

LEDER: Sammenfattet bør Sykehuset Østfold vente med overføringen av pasienter fra Vestby og først rydde i gangene, skriver Demokratens redaktør i denne lederen.

  • Tomm Pentz Pedersen

Som vi tidligere har skrevet spurte stortingsrepresentant Siv Henriette Jacobsen (A) i februar helseministeren om man bør fastholde datoen for overføring av pasienter fra Vestby til Kalnes?

Bent Høie svarte.

– Jeg mener det er riktig å gjøre en fornyet vurdering av overføringstidspunktet. Noe annet skulle bare mangle! På et ekstraordinært styremøte 19.mars behandlet sykehusstyret igjen saken om overføring av pasienter fra Vestby.

Et enstemmig sykehusstyre vedtok at det er forsvarlig å overføre pasienter fra Vestby den 2. mai 2018 - under forutsetning av at fremlagte tiltak på styremøtet gjennomføres.

Tiltak som blant annet omfatter ny poliklinikk, forbedring av utskrivningsprosessen, narkosetilbud på ortopedisk poliklinikk og økning av personell i akuttmottak og klinikk for medisin.

Hva som er den bakenforliggende årsaken til at styret i Sykehuset Østfold hører på direktørens anbefalinger om at man fint kan starte overføringen av pasienter fra Vestby allerede om 24 dager blir et åpent spørsmål.

Vi tar det for gitt at økonomi er en av årsakene, men på den annen side kan ikke denne «oppturen» bli veldig stor - all den tid styret selv sier at økningen i antall pasienter blir liten. Med 5-6 pasienter til akuttmottaket daglig og 3-4 pasientinnleggelser.

Problemene rundt bemanning, intern arbeidsslitasje og fortsatt pågang av korridorpasienter løses ikke kun ved å utsette overføringen av pasienter fra Vestby - det forstår også vi.

Men når vi senest denne uka snakker med frustrerte sykepleiere som ikke når fram med bekymrings- og avviksmeldinger, tidligere korridorpasienter som når de igjen blir innlagt havner på gangen og ansatte bruker ord som kaos - da bør nye planer som medfører økt arbeidspress og kamp om sengeplasser parkeres - og strakstiltak umiddelbart gjennomføres!