annonse

Rolvsøy IF var villig til å betale 1,5 mill i leie - gårdeier takket nei!

Romjulscup
Romjulscup: Østfoldhallen Fotball AS trekker seg ut av idrettsdelen i hallen etter at Storebrand varslet «vesentlig» økning i husleia.
Rolvsøy if
Rolvsøy if: ved Fredrik Raae var villig til å betale 2-300.000 mer i årlig leie enn dagens avtale. (Foto: )

Rolvsøy IF er villig til å redde Østfoldhallen til idrettsbruk. Det får de ikke lov til!

  • Dag Magnus Nielsen

Da Østfoldhallen ble bygget slo reguleringsplanen fast at arealene over kjøpesenteret skulle brukes til idrett. I fjor indikerte Storebrand Fond at leieprisen skulle heves «vesentlig», slik at Østfold Fotballkrets ikke fant det økonomisk forsvarlig å forsette leieforholdet.

For å redde fylkets eneste innendørs fotballhall og sikre treningstilbudet til barn og unge på vinterstid, forsøkte Rolvsøy IL å ta over driften. Selv om klubben tilbød seg å betale høyere husleie enn kretsen, svarte Storebrand nei.

Skrudde opp husleia

– Østfoldhallen Fotball AS (navnet på selskapet Østfold Fotballkrets eier og driver fotballhallen gjennom, red. anm.) gikk med underskudd i lang tid. Når leieavtalen med Storebrand Fond skulle reforhandles (dette skjer hvert 5. år, red. anm.) ga gårdeier beskjed at de ønsket en økning i leieprisen, sier Øyvind Strøm, daglig leder i Østfold Fotballkrets.

– Hva var den gamle leia på, og hvor mye krevde Storebrand nå?

– Vi betalte 1,2 millioner i året. På fotballtinget ble det klart at klubbene ikke ønsket videre drift med underskudd, så når Storebrand sier de vil øke leia «vesentlig» var det ikke noe poeng å forhandle videre.

– Noe eksakt tall på hvor høyt Storebrand kom til å skru opp leia kan jeg derfor ikke gi deg. Men leiepriser innenfor næringseiendom ligger nok flere ganger høyere enn de 1,2 millionene vi har betalt.

– Har det skjedd tidligere at Storebrand legger på mer enn normal indeksregulering?

– Nei, ikke som jeg kjenner til.

– Hva med å øke inntektene med messer, arrangementer, osv. for å få sorte tall i regnskapet?

– Vi har hverken kompetanse eller kapasitet til å arbeide med messer og lignende. Det er fotball vi kan, og det er fotball som er jobben vår, sier Strøm.

Rolvsøy IL

Da det ble klart at kretsen trakk seg fra leieforholdet meldte Rolvsøy at de ønsket å ta over leieforholdet.

– Vi har vært i møter og forhandlinger med Storebrand via driftsselskapet Thon Eiendom. Leien vi var villig til å betale var 2-300 000 høyere enn hva de drar inn i dag, sier Fredrik Raae fra Rolvsøy IL

– I tillegg hadde vi en event-aktør med på laget, men Storebrand sa nei. Selv ikke når vi åpnet for en trinnvis økning av leieprisen ville de samarbeide med oss.

Storebrand

– Det er ikke noe som har skjedd akkurat nå. Vi har jobbet hardt veldig lenge med å få til en løsning som er levelig og gunstig for alle. Det sier Enza Mola Sundbye, direktør for handelsportefølje i Storebrand Asset Management, når vi spør hvorfor de velger å øke leien akkurat nå.

– Samtidig som vi er opptatt av bærekraft og samfunnsansvar må vi også tenke på at vi er et pensjonsfond som skal ha avkastning.

– Rolvsøy IL tilbød å betale 2-300 000 kroner mer enn hva hallen leies ut for i dag. Det er langt over indeksregulering, men dere avslo -hvor mye ønsker dere i leie?

– Jeg ønsker ikke å diskutere tall og beløp vi forhandlet om, men det er ikke bare leieinntekter som spiller inn. Vi ønsker en løsning som bringer mer liv og aktivitet til området enn hva som er tilfellet i dag.

– En lokal aktør innenfor næringseiendom anslår markedspris for utleie på 5 mill- er det dette dere går for?

– Som sagt ønsker jeg ikke å si noen sum. Det er veldig mange faktorer som spiller inn; hvilken type aktør som er leietager, hvor mye vi må investere, osv. Som sagt skal det også være en aktør som er riktig for Østfoldhallene og befolkningen i det nærliggende området.

– Uten investeringer, utleie «as is». Høres 5 mill riktig ut, eller er vi helt på jordet?

– Uten investeringer er det kanskje litt på den høye siden.

– Hvis pengene ikke er avgjørende, hvorfor fikk Rolvsøy fikk nei til å drive videre? Ønsket dere en annen motpart enn et idrettslag?

– Det var ikke noe som var utslagsgivende under forhandlingene, men man vil jo alltid ha en mest mulig solid leietager. På den annen side kan man selvfølgelig strekke seg lengre for et case man har tro på.

Lekeland?

– Er det sånn at høyere leieinntekter er viktigst, men at det ser bedre ut hvis det fremstår som fotballen ikke ønsker å drive videre, i stedet for at de presses ut når dere skrur opp leia?

– Det er ikke sånn i det hele tatt. Med alle kunstgressbanene som har kommet de siste ti årene har det blitt mindre og mindre aktivitet. Vi ønsker å få mer liv i området, dessuten er det ikke sikkert at fotball er den beste veien å gå.

– Er det derfor dere søkte omregulering, for å få inn en mer betalingsdyktig leietager f. eks. et lekeland?

– Jeg vil ikke kommentere potensielle leietagere før en eventuell avtale er signert. Det jeg kan si er at vi ikke ønsker at handelsvirksomhet skal erstatte fotballen. Vi er i god dialog med Fredrikstad Kommune, og hvis vi får til en løsning vil det sikre at hallen drives videre med aktiviteter av en sosial karakter, avslutter Sundbye.