annonse

Senterpartiet: Skru på FM-nettet igjen!

DABBER AV?
DABBER AV?: Lyttertallene til norsk radio er i fritt fall etter omleggingen til DAB, skriver politisk rådgiver for Senterpartiets stortingsgruppe, Per Martin Sandtrøen.

- Nå må vi politikere tørre å gjøre det som skal til. Stortingets forutsetninger om at slukkingen av FM-nettet ikke skulle ramme norsk beredskap og sikkerhet er åpenbart ikke imøtegått av regjeringen, skriver Per Martin Sandtrøen, politisk rådgiver for Senterpartiets stortingsgruppe.

  • Per Martin Sandtrøen

Lyttertallene til norsk radio er i fritt fall etter omleggingen til DAB. De siste undersøkelsene fra Kantar viser at tallene for daglig lytting i uke 27 var nede i så lite som 51,2 prosent. Det får kulturpolitisk talsperson i Senterpartiet, Åslaug Sem-Jacobsen, til å reagere. Hun advarer mot konsekvensene som slukkingen av FM-nettet har for både radioproduksjonen og beredskapen i Norge, og krever nå at FM-nettet i Norge skrus på igjen.

- De nye rekordlave lyttertallene er dramatiske. Det er presserende for både mediemangfoldet og beredskapen i landet vårt at radiolyttingen kommer seg opp på et helt annet nivå en dette. For å sikre radioens framtid er vi nødt til å skru på igjen det nasjonale FM-nettet før enda flere flykter fra radioen, sier Sem-Jacobsen.

Før innføringen av DAB hadde vi en total radiolytting i underkant av 70 prosent, og noe lavere i sommermånedene. I våre nordiske naboland, hvor konkurransen fra strømmetjenester er like stor som i Norge, men hvor FM-nettet ikke er slukket, er tallene på daglig radiolytting helt annerledes.

I forrige uke hadde Sverige 68,6 prosent. I sommermånedene kan Finland og Tyskland vise til daglige lyttertall på godt over 70 prosent, mens Island og Danmark ligger rundt 70 prosent. Sem-Jacobsen tror ikke det er dårligere innhold på radioen som er årsaken til at tallene i Norge er lavere.

- Jeg tror det skyldes at mange ikke får høre radio på det viset det ønsker, nemlig på FM. Derfor oppgir hele  57 prosent  av befolkningen at de er misfornøyde med at FM er erstattet med DAB i følge Medieundersøkelsen 2018. Jeg opplever at mange er provosert over at de blir tvunget til å kaste velfungerende FM-radioer og å måtte bruke penger på DAB. Altfor mange har også allerede fått dårlige erfaringer med DAB, forteller Sem-Jacobsen.

- At et av de mest solide massemediene i landet vårt nå plutselig ikke benyttes av mer enn halvparten av oss, kan raskt bety at man ikke lenger ser verdien av å investere i god radioproduksjon. Og dårligere innhold vil temmelig sikkert gjøre at enda flere flykter fra radio. Dette er ikke en situasjon Senterpartiet ønsker, sier Sem-Jacobsen.

Senterpartiet fremmet høsten 2016 et forslag om å stanse FM-slukkingen til et godt nok DAB-nett var på plass, men fikk ikke flertall. Derimot vedtok et samlet storting at regjeringen måtte «følge slukkingen av FM-nettet nøye, og løpende sikre seg at beredskapen ikke rammes og at dekningsgraden blir oppfylt i tråd med Stortingets forutsetninger.» Men nylig ble det avdekket at Norsk riksdekkende radio og Forsvaret benytter samme frekvensområde på DAB-nettet. Det kan få følger både i krig og under store militærøvelser, og gjøre at norske myndigheter kan få problemer med å nå ut til hele befolkingen i en krise eller krig.

- Nå må vi politikere tørre å gjøre det som skal til. Stortingets forutsetninger om at slukkingen av FM-nettet ikke skulle ramme norsk beredskap og sikkerhet er åpenbart ikke imøtegått av regjeringen. Det var også et feilgrep å slukke det nasjonale FM-nettet før DAB var godt nok utbygd og nok mennesker ønsket å bruke det. FM-nettet må skrus på igjen! Fastslår Sem- Jacobsen.