annonse

Stor optimisme til fremtidig sysselsetting i Østfold

: (Foto: )

– Jeg har troen på at Østfold innen få år vil få 1000 nye statlige arbeidsplasser til Østfold, det sier prosjektleder i Mosseregionens Næringsutvikling, Hans Bjørn Paulsrud. Paulsrud har for det første store forventninger til at Politihøyskolen vil bli lagt til Moss.

  • Ask Bankerud

– Vi ser store fordeler med at politihøyskolen vil bli lagt til Moss, blant annet på grunn av motpendling. Men det er ikke bare Politihøyskolen Paulsrud har store forventninger til.

– Jeg har tro på at flere aktører vil etablere seg i tilknytning flyplassen på Rygge. Jeg har også en visjon for flere arbeidsplasser til Tolletaten i Fredrikstad, forteller den optimistiske Paulsrud videre.

- Gir Østfold nye muligheter

Den fjerde revolusjonen spår mange at vil by på store utfordringer for verdenssamfunnet. Paulsrud er likevel optimistisk med tanke på den digitale tidsalder.

- Jeg opplever at kortene vil bli utdelt litt på nytt i den digitale tidsalder vi står midt oppi nå. Det gir Østfold som fylke mange nye muligheter. Allerede i dag flytter mange fra Oslo til Østfold, fordi vi har miljøer som ikke lenger finnes i hovedstaden, forteller Paulsrud videre.

- Hvorfor tror du Østfold som fylket nå blir mer attraktivt for både staten og private selskaper?

- Næringslivsprosjektet i Østfold er viktig. Aktørene har vært flinke til å profilere Østfold. I tillegg har vi mange unike fagmiljøer her i Østfold, som for eksempel det industrialiserte området på Øra, det flyteknologiske miljøet på Rygge, landbruksmiljøet i Halden samt bioøkonomi med samarbeid inn mot universitetet i Ås. Jeg tror heller ikke at det gjør noe at vi får mye mer for pengene her i Østfold enn det en for eksempel får i Oslo.

Optimistisk ambassadør

Alexander Hoff, som er en av tolv ambassadører i det nye ambassadør-prosjektet til Mulighetsriket, har også stor tro på Østfolds fremtid.

– Østfold er i en positiv trend. Jeg synes bildet ser veldig positivt ut. Selv om arbeidsplassene blir lagt til for eksempel Rygge eller Moss, vil det også bety mye for underleverandører i Fredrikstad og Hvaler. Samtidig er det ikke lange kjøreturen mellom Moss og Fredrikstad, og jeg vet at det allerede i dag er slik at mange pendler fra Fredrikstad til Oslo på daglig basis.

Hoff er også optimistisk med tanke på at Fredrikstad og Hvaler har et relativt høyt utdanningsnivå.

– De nye statlige arbeidsplassene krever høyere utdanning, noe som er veldig positivt med tanke på at vi har et forholdsvis høyt utdanningsnivå i både Fredrikstad og Hvaler.

annonse