annonse

- Storebrand ikke i nærheten av å ta samfunnsansvar

Sremmer mot
Sremmer mot: - Det avtaleforslaget og den summen som ligger på bordet, kommer vi absolutt ikke til å stemme for, sier Anita Vik, som representerer Frp i formannskapet. (Foto: Ida Drønen)
5 mill
5 mill: En lokal aktør innenfor næringseiendom Demokraten har vært i kontakt med, mener en fri markedsleie av fotballarealene vil ligge på omkring 5 millioner. At leien har vært så mye lavere enn markedspris må ses i sammenheng med premissene som lå til grunn den gangen Østfoldhallen ble oppført.

På torsdag skal formannskapet stemme om Fredrikstad Kommune skal ta over leieforholdet av fotballdelen i Østfoldhallen. Storebrand har insistert på å holde summen skjult fra offentlig innsyn, og kommunen har etterkommet dette.

  • Dag Magnus Nielsen

Fotballkretsen takket som kjent nei til å fortsette som leietager når Storebrand krevde en «vesentlig» høyere husleie. I følge Øyvind Strøm, daglig leder i Østfold Fotballkrets, har leieprisen aldri tidligere blitt hevet mer enn normal indeksregulering, og kretsen betalte en årlig leie på 1,2 millioner i siste kontraktsperiode.

Bakgrunn

En lokal aktør innenfor næringseiendom Demokraten har vært i kontakt med, mener en fri markedsleie av fotballarealene vil ligge på omkring 5 millioner. At leien har vært så mye lavere enn markedspris må ses i sammenheng med premissene som lå til grunn den gangen Østfoldhallen ble oppført.

Funksjonen til handelsområdet i første etasje den gangen det ble gitt byggetillatelse var å finansiere det primærmålet; en innendørs fotballhall. Fotballarealene ble derfor spesifikt regulert til idrettsformål.

Storebrand har søkt om omregulering av fotballhallen, for å kunne leie ut til et kommersielt lekeland.

I en tidligere artikkel i Demokraten benekter Storebrand at målsetningen med det plutselige bykset i husleia skyldes et ønske om å skvise ut fotballen, til fordel for et kommersielt lekeland med bedre betalingsevne.

- Storebrand tar ikke samfunnsansvar

- Det avtaleforslaget og den summen som ligger på bordet, kommer vi absolutt ikke til å stemme for, sier Anita Vik, som representerer Frp i formannskapet.

- Hvor mye krever Storebrand i leie?

- Det har blitt bestemt at summen skal være unntatt offentligheten frem til en eventuell avtale mellom kommunen og Storebrand er signert. Storebrand ønsker ikke at størrelsen på husleia de forlanger blir kjent dersom avtalen med kommunen faller i fisk. Da vil en eventuell annen forhandlingspartner kunne bruke summen som utgangspunkt i nye forhandlinger.

- Det jeg kan si er at Storebrand ikke er i nærheten av å ta samfunnsansvar. Her har de mye å lære av lignende aktører, som for eksempel Gjensidige, avslutter Vik.