annonse

Torsdag kommer Kronprinsessen til Fredrikstad

KOMMER TIL FREDRIKSTAD
KOMMER TIL FREDRIKSTAD: H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit besøker Isegran i forbindelse med byggingen av Håpets Katedral. (Foto: NTB scanpix)

H.K.H. Kronprinsessen besøker Isegran i forbindelse med byggingen av Håpets Katedral.

  • Tomm Pentz Pedersen

Under oppholdet på Isegran vil Kronprinsessen besøke båtbyggerverkstedet og byggingen av Håpets Katedral, som Kronprinsessen vil være beskytter for.

Håpets katedral er et initiativ til en nasjonal dugnad for å reise et åndelig symbolbygg av innsamlet plast fra havet i regi av Borg biskop og bispedømmeråd.

Under besøket vil Kronprinsessen møte representanter for det maritime miljøet på Isegran, barnehagebarn fra Smertulia barenehage i Fredrikstad, og spise lunsj sammen med innbudte gjester på Magasinet, melder seniorrågiver Lars Hovland hos Fylkesmannen i Østfold.

Et av de første delprosjektene i Håpets katedral er å bygge en såkalt mølepram etter en gammel håndverkstradisjon. I Håpets katedral vil møtet mellom tradisjon og moderne kunst være et bærende element. I forrige århundre var det tradisjon for bygge slike. På Isegran var det sågar et eget prambyggeri.

Prammen har spanter av røtter og dekke av plank, nesten som en båt. PLUS-skolens har Norges eneste båtbyggerlinje som ivaretar gamle båtbyggertradisjoner og holder til på Isegran der det nå har blitt et unikt miljø for marine håndverkstradisjoner.

Smertulia barnehage har Isegran som sitt nærområde. På stranda vil de fyre opp bål og invitere Kronprinsessen på kakao og en samtale om havet og håpet som tilhører oss alle.

Lunsjen serveres i Magasinet og arrangeres av Borg bispedømmeråd i samarbeid med Fredrikstad kommune. Her får Kronprinsessen møte sentrale partnere i Håpets katedral og får en kort presentasjon av prosjektet og høre hvordan det er forankret i kultur og næringsliv.

Håpets katedral

Håpets katedral henvender seg til alle, på tvers av alder, nasjonalitet og religion.

Havet er en felles ressurs og en rik kilde til liv som må bevares for de kommende generasjoner. Katedral forstås som en metafor over noe som er stort, mektig og favner vidt. Håpets katedral er havet og skaperverkets sin katedral – og et felles symbol for håp, skriver kommunikasjonsrådgiver Karianne Hjørnevik Nes i Borg bispedømmeråd.

– Mange leter etter et konkret prosjekt hvor de kan bidra for å gjøre håpet om en bærekraftig fremtid levende, sier prosjektleder Solveig Egeland.

– Håpets katedral vil mobilisere nasjonalt og internasjonalt, og være et kreativt og viktig symbol i kampen for å ta vare på naturen, havet og verdiene som ligger der. Alle kan delta i prosjektet på flere måter; strandrydding, selve byggingen, og ved innsamling av penger til katedralbygget.

Prosjektet er i startfasen og utvikles i løpende i samarbeid med et stort antall lokale, regionale, nasjonale, internasjonale offentlige, private og frivillige aktører.

annonse