annonse

– Unødvendig bred bru

«LANGT DYRERE ENN NØDVENDIG»
«LANGT DYRERE ENN NØDVENDIG»: En vei-ingeniør med nær tilknytning til byggingen av nye riksvei 110 mener det har gått prestisje i å gjøre den nye Seut-brua til Norges bredeste bru. Arkiv (Foto: erik wiggo larsen)

– Bilistene kunne vært spart for flere titalls millioner kroner dersom målet ikke var å gjøre Seutbrua til Norges bredeste bru.

  • Arne Børresen

Dét hevder en av vei-ingeniørene som jobber med nye riksvei 110 fra Simo til Ørebekk.

Kostbar prestisje

Den høyt utdannede medarbeideren, som sier han «ønsker å være anonym av hensyn til egen jobb-framtid», hevder vegvesenets eget minimumskrav for bygging av firefelts bruer er 22.5 meter. Den kommende brua på Seut er 30.2 meter ifølge ingeniøren:

– Jeg må være ærlig å si at det har gått prestisje i å bygge landets bredeste bru. Her har det vært om å gjøre å slå en rekord, sier ingeniøren og viser fram en helsides annonse fra «Samfunnsutvikling.com» hvor en representant fra Park & Anlegg er avbildet under tittelen «Bygger Norges bredeste bru».

– Hva kan utgiftsforskjellene være mellom en smalere og en bredere bru som denne?

– Det er vanskelig å si, men vi snakker helt sikkert om flere titalls millioner. Det sier seg selv at hver eneste bru-kvadratmeter utgjør en masse kroner, sier ingeniøren.

– Har du forsøkt å ta dette opp?

– Nei. Jeg har ikke noe ønske om å bli utstøtt av miljøet eller bli sett på som en sær kollega. Imidlertid synes jeg det er nødvendig å si i fra at dette er blitt et ekstragavant og unødvendig dyrt prosjekt, sier ingeniøren.

Tviler på ingeniøren

Tore Veum, Statens Vegvesens prosjektleder, har fått seg forelagt påstandene fra ingeniøren. Han gir denne kommentaren:

– Seut brua har en bredde på vel 30 meter for å få plass til fire kjørefelt med midtdeler og fem meter bred gang/sykkelvei på den ene siden og tre meter bred gang/sykkelevei på andre siden.

– Gode gang- og sykkelveitilbud er noe av det som av prioritert i Bypakke Nedre Glomma. Brua er prosjektert av Multiconsult, men ikke meg bekjent som noe prestisjeprosjekt fra deres side. Jeg mener det heller ikke i utgangspunktet blir noe dyrere bru selv om vi bygger den som en bred bru istedenfor to smalere parallelle bruer. Det er minst to bruer som er bredere i Norge og den ganske nye Hobølelva bru på nye E18 har en noe tilsvarende bredde, påpeker Tore Veum.