annonse

– Var ikke ment som valgkamp

«DRIVER IKKE VALGKAMP FOR AP»
«DRIVER IKKE VALGKAMP FOR AP»: – Det kan bli et politisk skifte ved det kommende valget. Da er det viktig å synliggjøre – uansett for hvilket flertall det måtte bli – at vi er konkurransedyktige, sier sjefen for Etat Bygg og Eiendom i Fredrikstad kommune, Voica D. Imrik. (Foto: )
FADESE
FADESE: – Har Voica D. Imrik brukt begrepet «kommunevalg» i en mail til sine ansatte så er det en fadese, sier Frps gruppeleder Bjørnar Laabak. (Foto: )

En ansatt i Teknisk Drift synes etatssjefen Voica D. Imrik er på ville veier når hun oppfordrer hele bygg- og eiendomsavdelingen til å stille opp på et bilde hvor en av begrunnelsene er at det snart er kommunevalg.

  • Arne Børresen

– Jeg opplever personalmailen fra vår sjef som om det er en politiker som snakker til oss. Innholdet kan ikke forstås på annen måte enn at Imrik – som jo ikke er politiker men en representant for rådmannen – ønsker å beholde dagens Ap-styre i Fredrikstad kommune, sier Teknisk Drift-medarbeideren til Demokraten.

Fremstå konkurransedyktig

I mailen som nylig ble sendt ut til de 350 ansatte skriver etatssjef Voica D. Imrik blant annet:

«Det er viktig å bygge omdømme i disse tider inn mot et kommunevalg og det er viktig å synliggjøre hvilken fantastisk, stor fargerik og herlig gjeng som jobber med kommunens eiendommer».

Anledningen er at Imrik ønsker å samle alle medarbeiderne til et bilde Fredriksstad Blad skal ta i forbindelse med en reportasje senere i høst.

– Du skriver at det nærmer seg et kommunevalg; kan budskapet oppfattes slik at du driver valgkamp for det sittende Ap-flertallet slik en av dine ansatte hevder?

– Overhodet ikke. Hvis noen skulle oppfatte det slik ja så beklager jeg det. Det var absolutt ikke meningen. Grunnen til at jeg nevner dette er jo at vi etter valget kan få nye, ulike flertallskonstellasjoner som kanskje ønsker å sette ut flere av tjenestene vi yter til det private slik en renholdssone i Tromsø opplevde ved forrige kommunevalg. Hvis det blir et politisk skifte i Fredrikstad må vi forberede oss på å vise at vi er konkurransedyktige. Vi må kunne belegge at vi leverer de beste tjenestene og at vi får mest ut av hver eneste krone, poengterer Imrik.

– Du ønsker med andre ord at kommunen fortsatt skal drive de kommunale tjenestene som H og Frp ofte tar til orde for å fase ut til de private aktørene?

– Ja, jeg støtter veldig sterkt tanken om at drift og forvaltning av fellesskapets tjenester, eiendommer og interesser skal fortsette i kommunal regi. I min avdeling har vi en herlig gjeng bestående av folk fra hele 27 nasjonaliteter. Her har vi også renholdere som kan noe begrenset norsk, men som vi tar vare på en veldig god og inkluderende måte, understreker Imrik.

– En fadese

Frps gruppeleder Bjørnar Laabak er lite begeistret over etatssjefens ordvalg:

– Har Voica D. Imrik brukt begrepet «kommunevalg» i en mail til sine ansatte så er det en fadese verken mer eller mindre. Det er viktig at Imrik utviser godt lederskap. Og det betviler jeg ikke at hun gjør. Jeg oppfatter henne selv som meget dyktig. Men hun kan altså ikke være et instrument eller et talerør for Nygård & Co. Vi kan ikke ha det slik at både LO og kommunens ledelse driver valgkamp for sosialistene, sier Laabak til avisa.

– Dette oppfatter du som en valgkamp?

– Ja, det gjør jeg. Hun snakker om at det nærmer seg et kommunevalg. Da blir det vanskelig å forstå budskapet annerledes enn at de ansatte kobles til nettopp valget neste høst, understreker Bjørnar Laabak.

annonse